Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Директорите на училища от Бургаска област бяха запознати как да действат при сигнал за бомбена заплаха

Директорите на училища от Бургаска област бяха запознати как да действат при сигнал за бомбена заплаха

Директорите на училищата в Бургаска област бяха запознати с „Процедурата за поведение и действие при заплаха от използване на взривно устройство в обект за обществено ползване с масово пребиваване на хора“. Презентацията беше разширена и засегна ситуации с поява на масов убиец на територията или в близост до учебните заведения и университети.

                Работната среща е по инициатива на областния управител проф. Мария Нейкова и на директора на ОД на МВР-Бургас ст. комисар Калоян Калоянов.

                Повод на обучението е получените множество имейли в началото на м. април за поставени взривни устройства, засягащи училищата от Бургаска област.

                Лектори са експерти с богат професионален опит от Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ – комисар Кирил Желев и от Военна академия „Г.С. Раковски“, гр. София – д-р Лъчезар Милушев.        

                Целта е чрез информиране с Процедурата да се постигне единодействие от училищните ръководства при възникване на ситуация, за да се гарантира безопасността на учениците, на педагогическия и непедагогически персонал, както последващо и организиране на учебния процес.

                Директорът на ОД на МВР Бургас ст. комисар Калоянов обяви, че ще възложи на началниците на районните полицейски управление в областта да се свържат с директорите на училищата и съвместно да изготвят планове за действия при заплаха за поставени взривни устройства. Областният управител проф. Нейкова допълни, че след въвеждането на плановете за действие, ще бъдат организирани и практически обучения.

                Бургас е първият град в страната, в който се провежда информационната среща. Министерството на вътрешните работи планира такива информационни срещи да се проведат в цялата страна.

Добавено : сряда, 19 април 2023 18:26 горе назад 362