Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител инициира промяна на изготвената специализирана карта за пясъчните дюни в местността „Каваци“

След постъпили множество сигнали до Областна администрация Бургас срещу изготвен от работна група (в която участват представители, определени от МОСВ фитоценолози и геоморфолози, които посочват границите на пясъчните дюни; геодезист – представител на фирмата, която извършва заснемането на пясъчните дюни; на МОСВ и на СГКК-Бургас) проект на специализирана карта и регистър на пясъчни дюни, разположени извън морските плажове „Каваците – север“ и „Каваците – юг“ в землището на гр. Созопол, областният управител проф. Мария Нейкова обяви, че ще инициира в рамките на правомощията си промяна на изготвената специализирана карта. За целта проф. Нейкова писмено е информирала министъра на МОСВ за назначаване на експерти във възможно най-кратки срокове.

Опасенията на хората, видни от постъпилите сигнали, с които се иска подкрепата и намесата на областния управител за разрешаване на казуса, е че с приетия проект се изключва голяма площ, засегната от пясъчните дюни, извън морския плаж в местността „Каваци“ и са налице предпоставки реално съществуващи дюни, но изключени от специализираната карта, да бъдат унищожени и застроени.

„Опазването на пясъчните дюни и дюнните местообитания е от изключителна важност за запазване на биологичното разнообразие и природните забележителности в област Бургас, което е и основен приоритет за Областна администрация Бургас“, заяви областният управител и допълни, че е изискала от МОСВ трите доклада на ангажираните експерти, които са посочвали границите на пясъчни дюни през ноември 2021г., юли 2022г. и октомври 2022г.

В първоначалния проект на специализираната карта, изготвен от работната група през 2021 г., се посочва, че площта на пясъчните дюни извън морските плажове „Каваците – север“ и „Каваците – юг“, е общо 786 кв.м. След постъпили възражения срещу проекта следват още измервания, като при последното е констатирано, че площта на пясъчните дюни в обследвания район е общо 11410 кв.м. Новото обследване, което започва след намесата на областния управител проф. Мария Нейкова, ще установи точния размер на площта, заета от пясъчни дюни.

Добавено : понеделник, 10 април 2023 16:16 горе назад 263