Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
В Бургас се проведе информационен ден за възможностите за подкрепа на бизнеса

В Бургас се проведе информационен ден за възможностите  за подкрепа на бизнеса

Акцент беше поставен върху процедурата за изграждане на собствени ВЕИ системи за бизнеса в комбинация с батерии за съхранение на произведената енергия

Директорът на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа Илияна Илиева представи в Бургас възможностите за подкрепа на бизнеса със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/ и програмите "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" и "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация". Информационният ден се проведе в сградата на Областната администрация, където присъстваха представители на фирми от Бургас, Сливен и Ямбол. Акцент беше поставен върху процедурата за изграждане на собствени ВЕИ системи за бизнеса в комбинация с батерии за съхранение на произведената енергия.
Пред заинтересованите страни Илиева посочи, че Министерството на иновациите и растежа /МИР/работи усилено по мерките свързани с ПВУ и анонсира, че до дни се очаква отварянето на тази за прехода към кръгова икономика. Представена беше и предстоящата подкрепа от страна на МИР по процедурите за фирми с "Печат за високи постижения“ от ЕК, за разработване и внедряване на иновации, за подкрепа на семейни предприятия и такива от творческите индустрии и занаятите и други.

Добавено : петък, 31 март 2023 10:52 горе назад 337