Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Първа копка по проект реконструкция на главен водопровод в Карнобат

Първа копка по проект реконструкция на главен водопровод в Карнобат
Областният управител проф. Мария Нейкова,  кметът на Община Карнобат Георги Димитров и  директорът на ВиК – Бургас инж. Ганчо Тенев поставиха началото на проект за  реконструкция на главен водопровод, на водопроводни клонове ниска зона и средна зона в Карнобат. Договорът е на стойност 11 млн. лв. Проектът предвижда реконструкция на главен водопровод, на водопроводни клонове ниска зона и средна зона. Общата дължина на реконструираната водопроводна мрежа е 11,10 км, както и изграждане на 0,46 км нова водопроводна мрежа, както и обособяване и на две водомерни зони по разпределителната мрежа. Предвижда се доизграждане на канализационната мрежа с обща дължина от 5,02 км.
            Водопроводната мрежа на гр. Карнобат в по-голямата си част е изградена преди повече от 50 години. Част от нея е подменяна през годините от 1985 г. до сега. Това е предпоставка за големия брой аварии по мрежата, които компрометират непрекъсността на водоподаването за целия град.

Добавено : сряда, 29 март 2023 16:30 горе назад 306