Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител: „Целта е не да вървим след събитията, а превенцията и подобряване на координацията“

Областният управител: „Целта е не да вървим след събитията, а превенцията и подобряване на координацията“
Работна среща се проведе днес в Областна администрация Бургас на тема „Анализ на взаимодействието между службите за спешно реагиране и институциите на територията на област Бургас за 2021/2022 г.“. Инициатори на съвещанието бяха Регионален център 112 и Пожарна безопасност и защита на населението. Изнесените презентации показаха аналитични данни от дейността им, проблеми и предизвикателства, които ежедневно стоят на дневен ред между службите за спешно реагиране и институциите, както и актуални проблеми от дейността им.
„Целта е не да вървим след събитията, а превенцията и подобряване на координацията. Ежедневно трябва да се стремим към подобряване на дейността и повишаване нивото на междуинституционалното взаимодействие при възникнали спешни ситуации и управление на кризи. Tова очаква обществеността от службите.“ – каза областният управител проф. Мария Нейкова.
На срещата се дефинираха силните и слабите страни при дейността и взаимодействието между службите за спешно реагиране и институциите.
Освен аналитичните данни по общини относно сигналите до 112 и причините за тях, началникът на регионалния център на спешния номер г-жа Миткова сподели внедрените иновации, разработени от екипа й, с които 112 ще се развива в бъдеще, за да бъде по-бърза и по-точна намесата им. Изцяло разработената иновационна система за разширена мобилна локация позволява на служителите на 112 да локализират с по-голяма точност местонахождението на подаващия сигнала. Това е особено полезно за констатиране на фалшиви и злонамерени сигнали до 112. Приложението за мобилни телефони за хора с говорни и слухови проблеми е другото технологично изобретение на регионалния център 112, което допълнително улеснява подаващите сигнали с посочените здравословни проблеми. Системата за спешни повиквания, внедрена в автомобилите, също се използва от дежурните, приемащи сигнали за инциденти.
Регионалният директор на Пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) – Бургас комисар Николаев обърна внимание за важността от провеждане на обучения и тренировъчни занятия с цел превенция и правилно поведение по време на кризисни ситуация. Планира се тренировъчно обучение в ситуация на земетресение, в което ще бъдат включени членовете на областния кризисен щаб под управлението на областния управител. През последните 5 години над 7000 човека от различни възрасти са участвали в различни форми на обучение в учебния център на ПБЗН. Регионалната дирекция е спечелила европроект за нова система на оповестяване на населението, която вече ще обхваща цялата област. Чрез клетките на мобилните оператори населението от областта ще получават моментална информация за предстоящи бедствия.
От РЦ 112 и ПБЗН поставиха проблема с липсата на актуализирана адресна карта на област Бургас. Заради липсващите нови адреси, имената на променените улици, липсата на осветление по малките населени места и липсата на адресни обозначения там често аварийните служби имат затруднения, за да стигнат до точното място. Фалшивите сигнали, несвойствените дейности, на които трябва да се отзовават служителите на аварийните служби (хващане на влечуги, земноводни, изхвърлени на брега делфини, сваляне на котки от дървета и сгради и др.) допълнително натоварват пожарникарите.
Беше отчетено добро ниво на взаимодействие между аварийните служби и институциите. За подобряване на координацията ще се предприемат действия за актуализиране на общинските наредби, всеки представител на областния кризисен щаб трябва да посочи проблемите на институцията, която представлява и предложения за подобряване съвместната работа между отделните структури.

Добавено : четвъртък, 02 март 2023 16:57 горе назад 278