Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител отправи искане за финансиране на дейности по укрепването на имот вследствие на ерозионни и абразивни процеси в кв. Сарафово

Областният управител отправи искане за финансиране на дейности по укрепването на имот вследствие на ерозионни и абразивни процеси в кв. Сарафово
Областният управител проф. Мария Нейкова отправи искане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за финансиране на дейности по укрепването на имот вследствие на ерозионни и абразивни процеси в кв. Сарафово.
Заради проливните дъждове миналата година в района на крайбрежната алея, която се използва като пешеходна и велосипедна връзка между Солниците на Бургас и кв. Сарафово, се наблюдават пукнатини и пропадания.
Със заповед на областния управител бе назначена междуведомствена комисия, включваща представители на Областна администрация Бургас, Община Бургас, „Геозащита“ ЕООД - Варна и РД ПБЗН-Бургас, които направиха оглед на проблемния участък. Скалната маса се е свлякла върху територията на морски плаж „Сарафово – юг“ и се създават реални предпоставки от пропадане на пътя, което би довело и до инциденти с преминаващи граждани. Поставена е сигнализация от Община Бургас, но преминаването през опасните участъци не е преустановено.
„След направените констатации на комисията се установи необходимостта от извършване на спешни мероприятия по заскаляване и укрепване на алеята, за да се запази от морската вода и отводняването на съседната територия“, обясни областният управител. „Областна администрация Бургас направи проучване и разполага с оферта за изработване на инвестиционен проект, който ще бъде възложен от областния управител, след осигуряване на необходимите финансови средства“, допълни още Мария Нейкова.
Отправеното искане от областния управител проф. Нейкова до Междуведомствената комисия към Министерския съвет е за отпускане на финансови средства в размер на 116 760 лв. с ДДС, необходими за проучване и изготвяне на проект за възстановяване на пешеходната и велосипедна връзка между бургаските солници и кв. Сарафово. При необходимост ще бъдат поискани допълнителни средства за проектиране на дейности, установени в процеса на проучването и проектирането, както и средства за изпълнението на проекта по възстановяването на алеята.

Добавено : сряда, 22 февруари 2023 13:55 горе назад 571