Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Приеха новия държавен план-прием за учебната 2023/2024 година

Приеха новия държавен план-прием за учебната 2023/2024 година
Разкриват се допълнителни 12 паралелки от VIII клас
Днес съставът на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие прие предложенията на РУО-Бургас за държавния план-прием за учебната 2023/2024 година, докладвани от директора на РУО-Бургас Петя Петрова.
В област Бургас за учебната 2023/2024 г. прием в VIII клас ще се реализира в 53 училища: 17 професионални гимназии; 6 профилирани гимназии (от които 1 частна); 25 средни училища (от които 1 вечерно); 4 обединени училища; НУМСИ „Проф. Панчо  Владигеров” - гр. Бургас.
По данни на експерти от РУО-Бургас в последните 4 години се наблюдава тенденция за увеличаване броя на учениците, завършващи VII клас в област Бургас, с около 300 повече през всяка следваща година.
Завършващите през 2023 г. 4327 седмокласници ще могат да продължат обучението си в 53-те училища в областта, в които се осъществява обучение в VIII клас.
Държавен план-прием в V клас в област Бургас се осъществява в ПМГ „Акад. Никола Обрешков” – гр. Бургас, профил „Математически”. За учебната 2023/2024 г. се планира прием в 3 паралелки.
Предложен е прием в 7 нови професии/специалности:  СУ „Епископ Константин Преславски“ - гр. Бургас (Дизайнер/Моден дизайн), СУ „Добри Чинтулов“ – гр. Бургас (Танцьор-Български танц и Танцьор/Модерен танц), ПГМЕЕ – гр. Бургас (Техник на електронна техника/Охранителна техника и системи за сигурност), Професионална гимназия по транспорт – гр. Бургас (Спедитор-логистик/Спедиция, транспортна и складова логистика), ПГСИ „Пеньо Пенев“ – гр. Бургас (Строител/Вътрешни облицовки и настилки), ПГТ „Иван Вазов" - гр. Несебър (Сътрудник в маркетингови дейности/Маркетингови проучвания), СУ „Св. Св. Кирил и Методий"- гр. Созопол (Сервитьор-барман/Обслужване на заведения в обществено хранене).
За разлика от миналата година, когато само в едно училище в област Бургас се предлага за първи път обучение по профил, то за учебната 2023/2024 училищата са вече три: СУ „Йордан Йовков“ – гр. Бургас, с профил Обществени науки; СУ „Димчо Дебелянов“ – гр. Бургас, с профил Природни науки и СУ „Христо Ботев"- гр. Карнобат, с профил Икономическо развитие.
Държавният план-прием в VIII клас ще се осъществи в 162 паралелки, от които 103 професионални и 59 профилирани паралелки. Това сравнено с предходната учебна година е прием в 12 паралелки повече.
Държавният план-прием е съобразен в максимална степен с нуждите и очакванията на бизнеса, след като са взети предвид данните, изнесени от Агенцията по заетостта, предоставените предложения и заявки от работодателите и техните представителни организации. Реализирането му ще осигури възможност за постигане на зададената целева стойност за процентното съотношение на професионалните паралелки – 63,58%, но по-важното е, че учениците ще се обучават по професии и специалности, за които е идентифицирана потребност на пазара на труда
В област Бургас за учебната 2023/2024 г. са предложени профилирани паралелки, обучението в които е както следва: профилирани STEM паралелки – 29. Дадена е възможност за прием в широк кръг профили – Математически, Природни науки, Чужди езици, Хуманитарни науки, Обществени науки, Предприемачески, Музика, Изобразително изкуство, Икономическо развитие, Софтуерни и хардуерни науки. По този начин всеки седмокласник, при спазване на конкурсното начало, може да се състезава за прием в паралелка с желаната от него насоченост.
Запазва се тенденцията за приоритизиране на STEM профилите и техническите и ИТ професиите. STEM профили и професии ще се изучават в 96 паралелки, от които STEM професии – 67.
Предвижда се прием в 4 паралелки със защитени специалности, а в 20 паралелки учениците ще изучават професии, които са с очакван недостиг на пазара на труда.
Защитените специалности от професии за учебната 2023/2024 г. в училищата от област Бургас ще бъдат: Професионална гимназия по транспорт – Бургас (Монтьор на подемно-транспортна техника/Пристанищна механизация), ПГМКР „Свети Никола" – Бургас (Корабоводител/Корабоводене-морско и Корабен техник/Корабни машини и механизми). РУО-Бургас предлага специалността Строител/ Вътрешни облицовки и настилки, изучавана в ПГСИ „Пеньо Пенев“, също да бъде защитена, като крайното решение ще бъде обявено с постановление за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии.
За учениците, завършващи Х клас в обединените училища в община Бургас, е предвиден допълнителен държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. като в обединени училища са заявили желание да продължат обучението 17 от общо 47 ученици.
Предложението за държавен план-прием за новата учебна година е съобразен с възможностите на училищата от област Бургас да осигурят пълноценен образователен процес на учениците.

Добавено : понеделник, 13 февруари 2023 17:05 горе назад 586