Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Регионалният щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания обяви грипна епидемия на територията на област Бургас, преминава се към онлайн обучение в училищата и университетите

Регионалният щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания обяви грипна епидемия на територията на област Бургас, преминава се към онлайн обучение в училищата и университетите
На свое заседание днес Регионалният щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания /ОРЗ/ към областния управител взе решение за обявяване на грипна епидемия на територията на област Бургас считано от 12 януари.
         В тази връзка от 12 януари /четвъртък/ до 17 януари /вторник/ включително се преустановяват присъствените учебни занятия и преминаване към онлайн обучение в домашна среда в училищата и университетите от Бургаска област.
На база сентинелно наблюдение и ежедневно съобщаване на случаите на заболели от грип и ОРЗ през последната седмица се отчита рязко завишаване на заболяемостта в гр. Бургас 215,90%00. За периода 03.01.-09.01.2023г. в областния център са достигнати стойности, наближаващи епидемични с регистрирани 426 случая при наблюдавано 10% от  населението - 19 804 души.  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 5-14г. / 416,30%00/, 0-4г. /408,84%00/, следвана от възрастова група 15-29г. /387,27%00/, над 65./185,96%00/ и най-ниска заболяемост при група 30-64г. /121,28%00/.
         На база увеличена заболяемост от грип и ОРЗ, получените резултати от проведени изследвания и прогноза за достигане на епидемични стойности Регионалният щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания взе следните решения, съобразени с Методическото указание за борба с грипа и острите респираторни заболявания на МЗ от 2019г.:
- Обявяване на грипна епидемия на територията на област Бургас, считано от 12.01.2023 г.;
- Преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени и кърмачета;
- Преустановяване на всички профилактични прегледи и имунизации;
- Лечебните заведения да предвидят възможности за разширяване на легловия капацитет на вътрешните отделения за сметка на други отделения с оглед приемането на насочени пациенти с грип и/или усложнения;
- Преустановяване на свижданията в лечебните заведения;
- Стриктно спазване на Наредба №3/08.05.2013г. за утвърждаване на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции;
- Провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските заведения, като откритите болни деца се връщат по домовете. Да не се допускат до работа заболели лица от персонала на детските заведения. Засилена текуща дезинфекция на повърхности, играчки и др. двукратно за деня и често проветряване на помещенията.
- Преустановяване на присъствените учебни занятия в училищата и университетите на територията на област Бургас за периода 12.01.-17.01.2023г. включително и преминаване към неприсъствена форма на обучение за посочения период;
На 17.01.2023 г. Регионалният щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания към областния управител отново ще проведе свое заседание, на което, отчитайки последните данни, ще вземе решение за прекратяване или продължаване на грипната епидемия.
В заседанието участие взеха областният управител на област Бургас проф. Мария Нейкова, заместник областният управител Мария Ценова,  кметове и представители на общини, ръководители на ЦСМП, РЗИ, РУО-Бургас, представители на болнични заведения и други институции.

Добавено : вторник, 10 януари 2023 15:26 горе назад 777