Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Търгове за отдаване на морски плажове

Кандидати се явиха за 3 от 12 плажа в област Бургас

Дванадесет плажа в област Бургас бяха обявени за отдаване под наем тази година. Търговете за тях се проведоха днес като кандидати се явиха само за три плажни ивици.

Тръжните процедури стартираха в 9:00 часа с морски плаж „ Къмпинг Делфин”, намиращ се в община Царево и обявен с начална годишна наемна цена от 13 041 лв. Желаеща  да стопанисва плажа бе само една фирма - „Ринг II” ЕООД гр. Пловдив. Без проблеми в документацията и с предложена цена от 17 400 лева фирмата бе обявена за спечелила търга.

Значително по-голям бе интересът към морски плаж „Бургас-централен” с  първоначална тръжна цена от 127 031 лева. Днес на търга се явиха три фирми - „Бургас бийч” ЕООД, ЕТ „Димитър Чиповски” и „Булгариен Директ Райзен” ЕООД. След обстойно разглеждане на документацията в запечатаните пликове, комисията допусна до втори етап на търга, а именно отваряне на ценовите предложения и трите фирми. В присъствието на представители на фирмите и медии стана ясно, че най-висока цена от 217 000 лева е предложила „Булгариен Директ Райзен” ЕООД, която бе класирана на първо място. Втората по-големина сума е 130 000 лева и бе дадена от ЕТ „Димитър Чиповски”.

Добавено : петък, 30 март 2012 00:00 горе назад 2525