Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител с указания до кметовете заради лошото време

Във връзка с постъпилото в Областна администрация Бургас предупреждение от НИМХ за влошаване на времето на 01.12.2022 г. с жълт код за опасни явления, областният управител проф. Мария Нейкова информира общините за предстоящото усложняване на климатичната обстановка в региона.
            В писмото си до кметовете на общини областният управител настоява те да изпълнят задълженията си, произтичащи от чл.65 на Закона за защита от бедствия и да вземат всички необходими мерки за недопускане на ситуации, застрашаващи населението, имуществото и околната среда на територията на общината им; да уведомят кметовете на населените места, кметските наместници и жителите в общините, фирмите за поддръжка, собствениците и ползвателите на язовири и да се вземат всички мерки за контрол на обстановката и недопускане животозастрашаващи ситуации; при необходимост да се извършат необходимите действия за евакуация на населението, животни и техника. Да се следи по средствата за масово осведомяване, на сайта на НИМХ – БАН и чрез дежурния на ОСС за измененията в обстановката и за прогнозата за времето.
            Да се прегледа общинския план за защита при бедствия в частта му за наводнения и свлачища и да се подготвят наличните сили и средства за работа в кризисна ситуация с особено внимание и готовност за работа в тъмните часове на денонощието.
            Да се осигурят необходимите празни обеми в язовирите, силите и средствата за контрол на ситуацията и адекватни действия при необходимост. При контролирано изпускане на язовир да се предприемат мерките по Закона за водите за оповестяване на институциите и населението. Най - голямо внимание да се обърне на язовирите, преляли или контролирано изпускани при валежите от 2021 г., особено на каскадно свързаните.
            При възникване на бедствено положение или предпоставки за такова, незабавно да бъдат информирани по линия на дежурните - дежурния на ОСС в Областната администрация, по линия на служителите ОМП – главния специалиста ОМП в Областната администрация, като докладите да се извършват в 00, 06, 12, 18 ч. и да съдържат пълната информация за: обстановката в момента, причинените щети, наличие на електрозахранване и питейна вода в засегнатия район, сили и средства, участващи в преодоляването на последиците, нужна ли е помощ за справяне с проблемите.
            За предприетите от Общините действия по изпълнението на указанията, областният управител изисква да се информира Областна администрация Бургас.
 
Информация за времето на 01.12.2022 г. по данни на НИМХ:
Значителни валежи от дъжд! На места в областта количествата ще достигнат до 35 mm.
Море: Вятър от север-североизток с пориви 14-17 m/s (7 бала по Бофорт). Вълнение на морето 4 бала.
 

Добавено : четвъртък, 01 декември 2022 17:21 горе назад 136