Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областна администрация Бургас финализира процеса за предоставяне правата за управление на Регионалния исторически музей върху сградата на ул. „Богориди“ 21

Областна администрация Бургас финализира процеса за предоставяне правата за управление на Регионалния исторически музей върху сградата на ул. „Богориди“ 21
Една от най-красивите сгради в Бургас – частна държавна собственост, находяща се на ул. „Алеко Богороди“ №21, вече е предоставена безвъзмездно в управление на Регионалния исторически музей. Договорът за безвъзмездно предоставяне правото на управление върху имот – частна държавна собственост, бе подписан днес от областния управител проф. Мария Нейкова.
Сградата, построена през 1894 г., е културна ценност с местно значение. Към момента Археологическата експозиция на РИМ се помещаваше на първия етаж на сградата. До неотдавна вторият етаж, с достъп чрез другия самостоятелен вход, беше предоставен в управление на Община Бургас за нуждите на Регионална библиотека „Пейо Яворов“, който сега не се използва.
„Сградата, разположена в центъра на Бургас, е не само красива, тя е емблема на архитектурното майсторство. Като областен управител няма да допусна погубването на обекти с важно културно, духовно и архитектурно местно значение. Сградата ще бъде чудесна добавка към фонда на Регионалния исторически музей“, заяви областният управител проф. Нейкова и изрази удовлетворението си, че именно на тази институция се предоставя възможност да ползва държавния имот за разширяване на дейността си.
Предвид отпадналата необходимост от втория етаж да се използва от Регионалната библиотека, както и нуждата от разширение на Археологическата експозиция сградата с прилежащия й двор ще бъдат предоставени за стопанисване и управление на Регионалния исторически музей. В предварителни разговори директорът на РИМ Милен Николов сподели, че след приключване на процедурата по прехвърлянето правата на управление започват да се търсят средства за цялостен ремонт на сградата, обособяването на втория етаж на зала за временни изложби и музейна библиотека, както и разширение на експозиционната площ на Археологическия музей. Съгласно условията в договора не се допуска промяна на функционалното предназначение на сградата.
Целта на държавата е да съхрани и предоставя имотите си в партньорство с други организации, които извършват дейности с висок обществен принос, какъвто е Регионалният исторически музей. По този начин се гарантира запазването на сградата и се предоставя възможност новият стопанин да кандидатства по програми и проекти за поддръжката й и разширяването на дейностите си, защитавайки максимално обществения интерес.

Добавено : петък, 21 октомври 2022 15:55 горе назад 403