Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител Мария Нейкова по повод Деня на българската община и местното самоуправление: Благодаря за конструктивния диалог и съзидателно сътрудничество

Областният управител Мария Нейкова по повод Деня на българската община и местното самоуправление: Благодаря за конструктивния диалог и съзидателно сътрудничество
Уважаеми кметове, председатели на общински съвети, общински съветници и служители!
12 октомври, като Ден на българската община и местното самоуправление, е признание за стабилността и авторитета на местните власти и за активността на Националното сдружение на общините в Република България.
Благодаря за конструктивния диалог и съзидателно сътрудничество. Нека решенията и делата Ви да са повод на гордост, защото Вашите действия днес ще са наследството, по което ще Ви запомнят идните поколения. Пожелавам Ви мъдрост, упоритост и ясни цели за постигане на високи резултати в обслужването на гражданите, в работата по подобряване на инфраструктурата, привличането на крупни инвеститори, реализирането на мащабни проекти, за да превърнете общините си в предпочитани места за живот и бизнес.
Честит празник!
 
ПРОФ.Д.Н. МАРИЯ НЕЙКОВА
Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 12 октомври 2022 15:48 горе назад 278