Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител предостави имот на МТСП за „Българо-германски център за професионално обучение“

Областният управител предостави имот на МТСП за „Българо-германски център за професионално обучение“
С Решение №724 на Министерски съвет от 5 октомври 2022 г. сградата на „Булаир“ №10, в която до преди няколко години се помещаваха част от отделите на Регионална библиотека „П.К. Яворов“, се предоставя безвъзмездно на Министерство на труда и социалната политика. Инициативата е факт след положително становище от страна на областния управител проф. Мария Нейкова, дадено в отговор на мотивирано искане до Областна администрация Бургас. Целта е сградата бързо да намери нов стопанин, като заедно с това запази в някаква степен функциите си на културно и образователно средище. Искането до областния управител е за обезпечаване нуждите на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ (ДП „БГЦПО“). Предприятието изпълнява публични задачи, свързани с обучението на безработни, тестване на иновативни подходи в професионалното обучение, дуално обучение. ДП „БГЦПО“ има ключова роля за постигане на целите на политиката по заетост в рамките на Националния план за действие по заетостта.
„Областна администрация Бургас не разполага с бюджет, който да обезпечи адекватната грижа за сградите държавна собственост. Затова опитваме в спешен порядък да намираме добри стопани. За мен е изключително важно това да бъдат други институции, а когато изпълняват и някаква идеална цел, тогава считам, че сме защитили и удовлетворили максимално обществения интерес.“ – коментира проф. Нейкова.

Добавено : понеделник, 10 октомври 2022 16:32 горе назад 226