Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител осъществи контрол за готовността на общините за първия учебен ден и осигуряване безопасността на учениците през учебната година

Областният управител осъществи контрол за готовността на общините за първия учебен ден и осигуряване безопасността на учениците през учебната година
Заседание на Комисията по безопасност на движението се проведе днес в Областна администрация Бургас. Причината за свикване на работната среща е наближаващият първи учебен ден и проверка на готовността за осигуряване безопасност на децата в училищата и детските градини.   Областният управител проф. Мария Нейкова провокира дискусия относно изпълнението на нейна заповед за почистване на пътните участъци от растителност, подмяната на пътни знаци и поставяне на маркировка. „Привърженик съм на изпреварващите действия, с които да се предотвратят нещастия за населението, отколкото да вървим след последствията. Няма да се уморя да осъществявам контрол и да изисквам изпълнение на дейности, от които зависят животът и здравето на хората“, заяви проф. Нейкова.
От общините докладваха, че е започнат процеса по почистване на пътните артерии, указателните знаци се подменят, където е необходимо се поставя вертикална сигнализация, както и пътна маркировка. Основно внимание се обръща на уличната мрежа в непосредствена близост до училищата и детските градини в Бургаска област. На места е приключила дейността по обследването и отстраняването на неизправности по техническите съоръжения на надлезите, така че да са пригодни за безопасното им използване от населението. Всички площадки по безопасност на движението, които се намират на територията на училищните дворове и детски градини са подновени. По общини се организира възпитателно-образователна кампания за децата относно поведението им извън дома и като участници в движението.
Предвид наближаващия есенен сезон и предполагаемото завишено количество от валежи областният управител поиска информация за дейностите по почистването на речните корита и дерета в прилежащите населени места. От общините докладваха, че на териториите им няма потенциално опасни речни корита заради наноси и растителност, деретата се почистват и се прави постоянен мониторинг на рисковите участъци. Представителите на общинските администрации обърнаха внимание, че липсата на средства от държавата затруднява този процес, за което областният управител се ангажира да съдейства пред правителството и необходимите средства да бъдат предостави на общините.

Добавено : петък, 09 септември 2022 15:37 горе назад 211