Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител издаде заповед за почистване и подобряване видимостта на пътищата в Бургаска област

Със заповед областният управител проф. Мария Нейкова възлага на общинските администрации и на Областно пътно управление – Бургас стриктно да следят за опазване на пътищата и на техните съоръжения и принадлежности, да вземат мерки за предотвратяване и своевременно отстраняване на причини и фактори, които влошават експлоатационните характеристики на пътищата и застрашават сигурността и безопасността на ползвателите. При констатиране на липси и нарушения се задължават да възлагат и контролират своевременното извършване на дейности, като: почистване на малки свлачища, срутища и наноси; отстраняване на деформации – вълни, коловози и други неравности; окосяване на откоси на ограничителни и разделителни ивици, на площадки за отдих и други тревни площи; почистване и възстановяване на берми, „джоб” стени и други укрепващи съоръжения.
Предвижда се поставяне на нови или подмяна на отделни повредени пътни знаци, предпазни огради, както и поставяне на допълнителни такива при необходимост; боядисване на стоманени конструкции на мостове, парапети, предпазни огради, елементи на пътни знаци и др., както и възстановяване на хоризонталната маркировка.
Водостоците, мостовете и техните отвори ще бъдат почиствани от кал, лед, наносни материали и др. Областният управител обръща внимание и върху почистването и отстраняването на отделни повреди по крайпътните площадки, чешми, паметници, беседки и други обекти на крайпътното обзавеждане, както и върху отстраняването на отделни повреди по конструкциите на пътното платно. В заповедта се посочва и поддръжка на крайпътните насаждения – окопаване, пръскане, оформяне на короните, варосване и др., както и подмяна на отделни повредени и изсъхнали насаждения с нови и други дейности, които подобряват видимостта на пътя, неговото обезопасяване и почистване.

Добавено : петък, 19 август 2022 15:45 горе назад 329