Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Мария Ценова е новият заместник областен управител

Мария Ценова е новият заместник областен управител
Със заповед на министър-председателя на Република България Гълъб Донев на длъжността заместник областен управител на област Бургас е назначена Мария Ценова. Тя ще осъществява контрол върху дейността на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”. Допълнителните ресори, за които г-жа Ценова ще отговаря, ще бъдат допълнително определени със заповед на областния управител проф. Мария Нейкова. 
Мария Ценова има богат управленски опит. В периода 2001-2008 г. е била заместник областен управител. От 2008 до 2011 г. е заемала поста заместник-кмет на Община Царево. От 2018 до 2021 г. изпълнява длъжността заместник-директор на СУ „Н.Й.Вапцаров“ в гр. Царево. До назначаването й като заместник областен управител е преподавател по английски и руски език в същото училище.
Със друга заповед на министър-председателя, считано от днес, е освободен Тодор Иванов като заместник областен управител.

Добавено : петък, 12 август 2022 17:00 горе назад 757