Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Позиция на Асоциацията по ВиК – Бургас

Позиция на Асоциацията по ВиК – Бургас:
Увеличението на ВиК услугите и предстоящите инвестиции, залегнали в Бизнес плана за 2022-2026 г. в област Бургас, са приети единодушно от членовете на Асоциацията по Вик-Бургас.
През м. април 2022 г. се проведе Общо събрание на Асоциацията, на което присъстваха представители на всички общини от Бургаска област – членове на асоциацията, без представители на общините Средец и Руен. При така наличия кворум събранието прие единодушно, без забележки, обявения бизнес план за развитие дейността на ВиК за регулаторния период 2022-2026 г.
Проектът на бизнес-плана беше изпратен още през м. март 2022 г. за информация и разглеждане до всички общини – членове на Асоциацията и до всички общински съвети, които са гласували решения за упълномощаване на представители на общините - кметове/зам.-кметове, за приемане на бизнес плана. От предоставените протоколи от проведените заседания на Общинските съвети става ясно, че всички общински съвети са взели решение да приемат новия бизнес план на ВиК без възражения.
В изпратения бизнес-план до общините и общинските съвети са посочени бъдещите инвестиции, Цени за регулирани услуги за новия регулаторен период 2022-2026 г., Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени на „ВиК“ ЕАД – Бургас и други приложения с обяснителна информация.
Причината на повишението на цената на услугите е необходимостта ВиК дружеството да повиши своите приходи, за да може да изпълни планираните мащабни инвестиции през следващите четири години и да постигне по-високо качество на ВиК услугите. ВиК мрежата в Бургаска област е стара и на смяна подлежат още 90 % от нея.

Добавено : понеделник, 01 август 2022 15:27 горе назад 367