Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областна администрация обяви два търга за отдаване под наем на сгради с предназначение „за курортно-рекреационна дейност“

Областна администрация Бургас обяви два търга за отдаване под наем на сгради с предназначение „за курортно-рекреационна дейност“ в Лесопарк „Росенец“, гр. Бургас и в с. Тополица, община Айтос.
Обектите се отдават под наем за срок от 10 години. Търговете са отворени за подаване на документи до 15 август 2022 г.
Имотът в с. Тополица представлява хижа със застроена площ от 180 кв.м., три надземни етажa. Обявената първоначална месечна наемна цена е 1315 лв. без ДДС.
В Лесопарк „Росенец“ търгът е за сграда със застроена площ 240 кв. м. на един етаж с прилежащ терен от 2402 кв. м. и първоначална месечна наемна цена – 1051 лв. без ДДС.
Документи за участие в процедурите, след закупуване на тръжната документация, се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, град Бургас, ул. "Цар Петър" № 1, ет. 1 в Центъра за административно обслужване. Информацията за двата търга е публикувана на интернет страницата на институцията в раздел „Обяви“: https://www.bs.government.bg/bg/news/index/4/.

Добавено : сряда, 13 юли 2022 15:58 горе назад 458