Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Министър Гроздан Караджов и областният управител Стойко Танков откриха кръгла маса за Европейския ден на морето

Министър Гроздан Караджов и областният управител Стойко Танков откриха кръгла маса за Европейския ден на морето
В европейския ден на морето, който се отбелязва на 20 май от цяла Европа, в Бургас се проведе Национална кръгла маса на тема „Бъдеще за Черно море. Бъдеще за Европа“. Кръглата маса премина под патронажа на вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов, който лично откри събитието. На форума присъстваха още областните управители на Варна и Добрич, кметът на Община Бургас, представители на научни институти и университети, депутати, ръководители на предприятия, чиято дейност е свързана с морската ни граница.
„Интересът към морските територии  винаги е бил  и днес остава сериозен. Моретата  са играели водеща роля в развитието на европейската култура и история и продължават да са важна част от политиката на ЕС. Оценяването на факта, че развитието на държавите зависи от дейността на пристанищата, водния транспорт, търговията по море, е важна предпоставка за съвременното развитие не само на националните икономики, но и на участието на държавата в междудържавните отношения“, каза областният управител на област Бургас Стойко Танков в приветствието си към участниците. Според него е необходим нов импулс в съхраняването на черноморската култура, културно историческите коридори, изследванията. „Иновациите и технологиите, свързани с Черно море, са ключови за синия растеж, който трябва да разглеждаме не само формално, а и да го включим сериозно в нашия дневен ред“, допълни още Танков.
Според министър Караджов Черноморският регион има възможности за развитие. Морските области Бургас, Варна и Добрич притежават капацитета и ресурсите, за да могат да участват активно в привличане и усвояване на проекти за укрепване на екосистемата, развитие на синята икономика, подобряване на морската инфраструктура. Вицепремиерът обяви, че вече е разработен Морският национален план на България, който е в процедура на съгласуване, след което ще бъде представен пред Европейската комисия. Морският план е българската пътна карта, която ще е действаща до 2035 г. Възможностите за финансиране възлизат на 7 млрд. лв. Министър Караджов обяви, че областите Бургас и Варна се намират в т. нар. първа група и на състезателни начала ще могат да кандидатстват за 1 млрд. лв. финансиране от интегрирания план за развитие. С активното участие на областните администрации и местната власт по райони ще гарантира подобряване на възможностите на България за сътрудничество със страните от Черноморския регион.
Участниците в Националната кръгла маса се обединиха около това, че бъдещето на Черно море зависи от всички дейности, които се осъществяват във и около него, зависи от всяка човешка дейност, от знанията и уменията, с които подхождаме към него, от технологиите, които ползваме, от натоварването, което му причиняваме с морски и неморски дейности, което поставя своя негативен щрих върху съдбата на Черно море, ако не го  използваме разумно и целенасочено. Едно от посланията на форума беше да се насърчи активното партньорство между морските общини и областните администрация, споделяне на добри практики за каузата - Черно море, както и да се задълбочи още по-ефективното използване на морските ресурси за силен икономически растеж.
Събитието бе организирано съвместно от Черноморски институт Бургас с председател проф. Маруся Любчева и Областна администрация Бургас под ръководството на областния управител Стойко Танков.

Добавено : петък, 20 май 2022 16:12 горе назад 500