Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областните администрация на Бургас и Ловеч обмениха опит и добри практики

Областните администрация на Бургас и Ловеч обмениха опит и добри практики
Екипите на Областна администрация Бургас и Областна администрация Ловеч проведоха работна среща за обмяна на практики с цел подобрение на дейностите и постигане на висок обществен резултат.
 В рамките на работна среща областнитe управители на Бургас и Ловеч- Стойко Танков и Виктор Стойчев, подписаха Споразумение за партньорство. С него се поемат ангажименти за взаимно подпомагане и експертна помощ.
На срещата бяха коментирани текущи проблеми свързани с управлението на имотите държавна собственост и добри практики, насочени към административното обслужване. Акцент в  дискусията беше въведеният в Областна администрация Бургас софтуер за дигитализиране на досиетата, съхранявани в архива. Чрез него са обработени над 50 000 документа. Практиката, въведена през 2015 година, прави Областна администрация Бургас пионер сред еквивалентните й администрации. „Дигитализираният архив значително съкращава сроковете на административните услуги и подобрява обслужване“- споделиха пред екипа от Ловеч експертите, които пряко работят със софтуера в Бургас. Програмата и нейните функционалности бяха детайлно презентирани пред гостите.

Добавено : вторник, 17 май 2022 17:03 горе назад 341