Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Единният кризисен център отваря врати утре

Единният кризисен център отваря врати утре
Единният кризисен център, разкрит от областния управител Стойко Танков в помощ на потърсилите временна закрила в област Бургас украински граждани, отваря врати утре.
Единният кризисен център ще работи без почивни дни с работно време от 09 до 18 часа.
Доброволци от Областна администрация Бургас, БЧК-Бургас, както и представители на граждански организации ще дават ежедневни дежурства, за да се осигури навременна помощ на нуждаещите се.
За улеснение на езиковата комуникация в центъра винаги ще има преводачи, както и доброволци, които ще организират процеса за приемането и предоставянето на хуманитарната помощ.
Представители на Регионалното управление на образованието, на Регионалната дирекция по заетостта и от Община Бургас ще бъдат в услуга на украинските граждани, които искат децата им да посещават детска градина или училище, както и за възможностите за осигуряване на професионална заетост и настаняване в община Бургас.
Разкрита е денонощна телефонна линия в помощ на гражданите на Украйна и за връзка  с Единния кризисен център: +359 885 80 90 40. На този телефон може да се обажда и всеки, който иска да помогне с доброволчески труд, предоставяне на подслон или дарения.
За оборудването на центъра се включиха държавни и частни фирми, които предоставиха стелажи, бюра, столове, компютърна техника, консумативи, за да се осигурят необходимите условия, както за работата на доброволците и регионалните структури, така и за бързото обслужване на бежанците.
В Морска гара ще продължат да се събират, съхраняват и разпределят хуманитарните помощи за потърсилите закрила в Бургаска област. Там се съхраняват само пакетирани хранителни продукти с дълготраен срок на годност. Който желае да се включи в продължаващите дарителски кампании, може да го направи като осигури памперси, макарони, брашно, спирт, щендери и др.
Закрити са бургаските пунктове за дарения на ул. „Трайко Китанчев“ №26 и на ул. „Любен Каравелов“ №112А, както и на Община Бургас, като наличната в тях хуманитарна помощ е преместена в Единния кризисен център.

Добавено : неделя, 13 март 2022 15:17 горе назад 358