Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Важни уточнения за регистрацията на украинските граждани и за получаване на статут за временна закрила

Във връзка с постъпили запитвания относно регистрацията на украинските граждани, потърсили закрила на територията на област Бургас, и начините, по които могат да бъде извършен този процес, информираме, че:
Регистрацията на украинските граждани, като пребиваващи на територията на България и респективно в област Бургас, се извършва само от домакина. Това може да бъде частно лице, което им е предоставил свой частен имот за ползване, гостуване, както и собственици или управители на обекти, регистрирани като предоставящи туристическата услуга – хотели, хотелски комплекси, апартхотели, мотели, общежития и др.
Когато регистрацията се прави от частно лице, предоставило имота си на потърсил закрила украински жител, трябва да попълни адресни карти, с които може да се снабди от най-близкото РУ на МВР или от интернет страницата на Министерството на туризма. Адресните карти са в 2 (два) екземпляра, като важно уточнение е, че единият екземпляр остава в местното РПУ на МВР, а вторият остава в домакина, регистрирал украинските граждани. Екземпляр на адресната карта не се дава на чуждите граждани и не е необходимо те, като такива, да се регистрират лично.
Когато регистрацията се прави от хотелиер или собственик на друг туристически обект, регистриран като лицензиран да предоставя услугата, подава регистрацията чрез онлайн системата на ЕСТИ, която е интегрирана с МВР и не е необходимо да попълва адресни карти.
Относно получаването на статут – към настоящия момент всеки украински гражданин, може да направи своето доброволно волеизявление за получаване на статут за временна закрила само пред екипите на Държавна агенция за бежанците. Техни екипи ще имат изнесени работни места в открития Единен кризисен център в Морска гара, където всяка сряда и четвъртък от 10 до 16 часа ще могат да приемат и предават необходимите документи, удостоверяващи статута.
Очаква се до дни да бъдат разкрити временни пунктове на МВР, които също да извършват услугата за предоставяне на статут за временна закрила. Предвидените пунктове за това са в 6 (шест) РПУ на МВР на територията на област Бургас – Първо РПУ и Пето РПУ в Бургас, РПУ-Несебър, РПУ-Поморие, РПУ-Созопол, РПУ-Приморско. Такъв временен пункт ще бъде разкрит и в Морска гара.

Добавено : понеделник, 14 март 2022 15:16 горе назад 785