Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс по Национална програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания

Агенцията за хората с увреждания обявява конкурспо Национална програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.

Основната цел на програмата е насърчаване и подпомагане на работодателите от обичайна работна среда, за създаване на условия за заетост, наемане на работа и/или повишаване на пригодността за заетост на хората с трайни увреждания.

            Максималният размер на субсидията по компоненти е както следва:

             Компонент 1 – осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.

             Компонент 2 – приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.

              Компонент 3 – оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване – до 10 000 лв.

             Компонент 4 – квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие – до 1000 лв. на лице с трайно увреждане.

Крайният срок за подаване на проекти е 18.04.2022 г., 17.30 часа.

Конкурсната документация може да се намери на Интернет страницата на Агенцията, рубрика: Проекти/програми, НПЗ по чл. 44, ал. 1 от ЗХУ.

За повече информация: Катерина Ангелова – ст. инспектор, Дирекция ,,ПВХУ“ към Агенция за хората с увреждания, тел: 042/27 00 48, 0878154635.

Добавено : петък, 11 март 2022 16:01 горе назад 347