Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: ,,Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“. Основната цел на програмата е постигане на пълноправно включване на хората с увреждания в културния, обществения и спортния живот на страната, чрез изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти.
            Максималният размер на субсидията е диференциран за различните компоненти както следва:
            Компонент 1 – осигуряване на външен достъп до обект за лица от целевата група чрез изграждане на рампи, пътеки за хора със зрителни увреждания, извършване на ремонти, осигуряващи адаптиране на входове-изходи на обекта, изграждане на външни преходи, изграждане на сигнализации за хора със зрителни и слухови увреждания – до 12 000 лв.
            Компонент 2 приспособяване на вътрешната среда на обекта за самостоятелно посещение от и пребиваване в него на лица с увреждания чрез строително-монтажни работи, придобиване и монтиране на различни съоръжения с цел създаване на:  адаптирани места за трайно пребиваване на хората от целевата група – до 15 000 лв.
            Компонент 3 за изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения (асансьори или лифтови платформи) за ползване от лица от целевата група – до 50 000 лв.
           Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица – държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.
            Крайният срок за подаване на проекти е 22.03.2022г., 17.30 часа.
            Конкурсната документация може да се намери на Интернет страницата на Агенцията, рубрика: Проекти/програми, Достъпна среда.
 
            За повече информация: Катерина Ангелова – ст. инспектор, Дирекция ,,ПВХУ“ към Агенция за хората с увреждания, тел: 042/27 00 48, 0878154635.
 

Добавено : сряда, 23 февруари 2022 15:25 горе назад 542