Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Учениците в Бургаска област преминават на ротационна форма на обучение

Учениците в Бургаска област преминават на ротационна форма на обучение
Областният съвет по здравеопазване на свое заседание днес прие предложението на директора на РЗИ-Бургас д-р Паздеров учебният процес за учениците от 7-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти клас във всички общини в област Бургас преминават на обучение в електронна среда. За учениците от 1-ви до 4-ти клас, както и за учениците от 5-ти, 6-ти, 8-ми и 9-ти клас във всички общини в област Бургас, учебният процес става присъствен при спазване на противоепидемичните мерки и без смесване на ученици от различни паралелки в целодневна форма на обучение. Присъствено ще продължат да се обучават и учениците от 1-ви до 4-ти клас.
Учениците от 5-ти до 12-ти  клас в специалните училища за ученици със сензорни увреждания и учениците от паралелките в Центрове за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ при възможност продължават да се обучават присъствено, без ротация.
За обезпечаване на присъствения учебен процес е създадена организация за провеждане на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове веднъж седмично на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал, който участва в провеждане на присъственото обучение, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване. В случай на несъгласие на родителите/настойниците/попечителите за провеждане на изследване за COVID-19, ученикът няма да се допуска до присъствено обучение и да му се осигурява възможност за обучение от разстояние в електронна среда.
Преустановява се провеждането на занимания по интереси, с изключение на заниманията по интереси в рамките на целодневната организация, които се провеждат без смесване на ученици от различни паралелки.
Групови дейности за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие ще се провеждат присъствено след изследване за COVID-19 един път седмично с бързи антигенни тестове на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване, както и онези, които вече са изследвани за осъществяване на присъствено обучение.
От 14 февруари 2022 г. отпада рестриктивната мярка за ограничение на работното време на заведенията.
Ограничава се до 50% в капацитет/работна площ/брой лица в обектите и дейности със значение за общественото здраве (заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма и др.) при спазване на подхода със „зелен сертификат“.
Ограничава се публиката на културни, спортни, сценични, музикални /кина, театри, концерти/ и други мероприятия – до 50% при спазване на подхода със „зелен сертификат“.
Забранява се посещението на непълнолетни лица в търговски центрове тип МОЛ, кина, ресторанти, кафенета и др. без  придружител- родител/настойник или друго лице, полагащо грижи за непълнолетния.
Ще се осъществяване стриктен контрол в местата, предназначени за обществено ползване, в това число заведения за обществено хранене и развлечение относно наличие на т. нар. „зелен сертификат“, от страна на органите на местната власт, ОДВМР-Бургас, дирекция „Обществено здраве“ и дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ-Бургас.
По данни на директорът на РЗИ-Бургас д-р Паздеров вече се наблюдава спад на заболеваемостта на седмична база с над 20%. Със завършен цикъл на ваксинация са 118 600 (33%) от населението на област Бургас, 38 338 (11%) са с поставена бустерна доза. Възрастта на заболеваемост обхваща от 18-годишна до 65-годишна възраст, или това е активната част на населението.
За двуседмичен период, т.е. до 9 февруари, общините с най-много заболели (над 2000 души за периода) са Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Приморско и Царево. Останалите общини от област Бургас са със заболели под 2000 души за двуседмичния отчетен период.
Директорът на РУО-Бургас инж. Виолета Илиева добави, че през седмицата са тествани 11 605 ученици в област Бургас и само един случай в община Бургас е бил с положителен Ковид тест.
Мерките ще влязат в сила от 14 февруари 2022 г. до 20 февруари 2022 г., включително. Ако рязко се промени ситуацията относно заболеваемостта, ще се обмислят дали да не се въведат отново ограничителни мерки.

Добавено : четвъртък, 10 февруари 2022 16:38 горе назад 798