Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Приеха новия държавен план-прием за учебната 2022/2023 година

Днес на редовно свое онлайн заседание съставът на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие прие предложенията на РУО-Бургас за държавния план-прием за учебната 2022/2023 година, докладвани от директора на РУО-Бургас инж. Виолета Илиева.
В област Бургас за учебната 2022/2023 г. прием в VIII клас ще се реализира в 53 училища: 17 професионални гимназии; 6 профилирани гимназии (от които 1 частна); 25 средни училища (от които 1 вечерно); 4 обединени училища; НУМСИ „Проф. Панчо  Владигеров” - гр. Бургас. Финансиращ орган на училищата са общините, МОН и Министерството на културата.
В ПМГ „Акад. Никола Обрешков” – гр. Бургас, профил „Математически”, с прием в V клас е спазено изискването броят на местата на учениците да не надхвърля 2% от броя на учениците, завършващи IV клас в областта, за съответната учебна година, т.е. предложен от училището и одобрен от финансиращия орган -  община Бургас, е прием от три паралелки.
Училища, в които ще се предлага за първи път обучение по професии за учебната 2022/2023 г. са: СУ „Никола Й. Вапцаров” - гр. Айтос (Дизайнер/Интериорен дизайн), СУ „Иван Вазов” - гр. Бургас (Асистент на лекар по дентална медицина), СУ „Петко Росен“ - гр. Бургас (Дизайнер/Интериорен дизайн), СУ „Епископ Константин Преславски“ - гр. Бургас (Дизайнер/Рекламна графика), СУ „Константин Петканов“ - гр. Бургас (Спедитор-логистик/Спедиция, транспортна и складова логистика), ГКПИ - гр. Бургас (Програмист на роботи/Програмиране на роботи), ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский" - гр. Бургас (Химик-технолог/Технология на хомеопатичните и фитопродукти), ПГЕЕ „Константин Фотинов" - гр. Бургас (Програмист на роботи/Програмиране на роботи), СУ „Любен Каравелов" - гр. Несебър (Дизайнер/Интериорен дизайн), ПГТ „Иван Вазов"- гр. Несебър (Сътрудник социални дейности/Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания), СУ „Никола Йонков Вапцаров"- гр. Приморско (Екскурзовод/Екскурзоводско обслужване).
Училището, в което ще се предлага за първи път обучение по профили за учебната 2022/2023 г. е СУ „Христо Ботев"- гр. Карнобат с профил Природни науки.
Очакваният брой на завършващите VII клас ученици в област Бургас е 4125. Очакваният прием за учебната 2022/2023 г. в VIII клас е 3900 ученици, които да бъдат разпределени в 150 паралелки.
Планираните паралелки в VIII клас, различни от дневна форма на обучение, а именно дуално обучение, в Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника – гр. Бургас, специалност Електротехник/Електрообзавеждане на производството ще бъде разкрита 1 паралелка и 4 задочни паралелки в училищата ПГМКР „Свети Никола" - Бургас (Корабостроителен техник/Корабостроене-0,5 и Корабен техник/Корабни машини и механизми-0,5), Професионална техническа гимназия - Бургас (Техник на енергийни съоръжения и инсталации/Топлотехника-топлинна, климатична, вентилационна и хладилна–1, Електромонтьор/Електродомакинска техника-1) и в Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации „Пеньо Пенев" - Бургас (Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации/Топлотехника-топлинна, климатична, вентилационна и хладилна-1).
Защитените специалности от професии за учебната 2022/2023 г. в училищата от област Бургас ще бъдат: Професионална гимназия по транспорт – Бургас (Монтьор на подемно-транспортна техника/Пристанищна механизация), ПГМКР „Свети Никола" – Бургас (Корабоводител/Корабоводене-морско и Корабен техник/Корабни машини и механизми), ПГЕЕ „Константин Фотинов" – Бургас (Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника/Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника), ПГТ „Иван Вазов" – Несебър (Сътрудник социални дейности/Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания).
Инж. Илиева докладва и за специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2022/2023 г., а именно ПГ по селско стопанство „Златна нива" – Айтос (Техник-растениевъд/Трайни насаждения), ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас (Готвач/Производство на кулинарни изделия и напитки и Ресторантьор/Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения), Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника – Бургас (Техник по транспортна техника/Автотранспортна техника), ПГСАГ „Кольо Фичето" – Бургас (Строителен техник/Водно строителство), ПГМКР „Свети Никола" – Бургас (Организатор по експлоатация на пристанищата и флота/Експлоатация на пристанищата и флота), ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский" – Бургас (Химик-технолог/Технология на фармацевтични и парфюмерийно - козметични продукти), Професионална гимназия по транспорт – Бургас (Техник по транспортна техника/Автотранспортна техника и Техник по транспортна техника/Електрически превозни средства), Професионална техническа гимназия – Бургас (Техник на енергийни съоръжения и инсталации/Топлотехника-топлинна, климатична, вентилационна и хладилна и Електромонтьор/Електродомакинска техника), СУ „Константин Петканов“ (Спедитор-логистик/Спедиция, транспортна и складова логистика), ПГТ „Иван Вазов" – Несебър (Ресторантьор/Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения и Готвач/Производство на кулинарни изделия и напитки), ПГТ „Алеко Константинов" – Поморие (Ресторантьор/Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения и Готвач/Производство на кулинарни изделия и напитки).
С цел осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд, предложението за държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. е съобразен с възможностите на училищата от област Бургас, от гледна точка на сграден фонд и материално техническа база, които да осигуряват пълноценен образователен процес на учениците.

Добавено : сряда, 09 февруари 2022 16:56 горе назад 617