Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областна администрация върна за ново разглеждане решенията от последното заседание на Общински съвет Бургас

Областна администрация върна за ново разглеждане решенията, гласувани по т.1 до т.16 от дневния ред на последното заседание на Общински съвет Бургас, проведено на 25.01.2022 г.
Основание за това е, че в условията на онлайн заседание не е било спазено изискването за пряко и виртуално участие чрез видеоконференция за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, гарантиращи участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
Липсата на директна видеовръзка представлява нарушение на законовата норма, на правилата, утвърдени от общинския съвет, гарантиращи прякото участие на общинските съветници в заседанията на колективния орган, както и на решението на Председателския съвет на ОбС Бургас за определяне формата на провеждане на заседанието.
Върнатите за ново обсъждане актове не влизат в сила и следва да бъдат разгледани от общински съвет Бургас в 14-дневен срок от получаването на настоящата заповед, съгл. чл.45, ал.7 от ЗМСМА, за което следва да бъде уведомен областния управител незабавно.
Припомняме, че заповедта е в следствие постъпили в Областна администрация Бургас жалби от бургаски общински съветници и в рамките на контрола по законосъобразност на актовете на общинските съвети, осъществяван от областния управител.

Добавено : събота, 05 февруари 2022 10:23 горе назад 373