Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
След жалби на общински съветници областният управител Стойко Танков проверява обстоятелствата около проведената общинска сесия в Бургас

След жалби на общински съветници областният управител Стойко Танков проверява обстоятелствата около проведената общинска сесия в Бургас
Във връзка с постъпили в Областна администрация Бургас жалби от бургаски общински съветници областният управител Стойко Танков предприе действия за установяване на обстоятелствата. Според жалбоподателите проведеното онлайн заседание на Общински съвет Бургас на 25.01.2022 г. е било затруднено поради некачествена видеоконферентна връзка, засегнала цялостния процес на сесията и гласуването на решенията по дневен ред.
В изпълнение на правомощията си във връзка с осъществяване на контрол по законосъобразност на решенията, приети на 31-вото заседание на Общински съвет-Бургас, областният управител изиска от председателя на Общински съвет-Бургас в тридневен срок писмено да предостави становище и отговори на поставените въпроси с цел изясняване на обстоятелствата върху цялостния процес и валидността на проведената първа за тази година общинска сесия.

Добавено : вторник, 01 февруари 2022 13:29 горе назад 322