Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Светкавични реакции на институциите по установяване извършителя на земекопните дейности по крайбрежната ивица на залива Вромос

Областна администрация Бургас, ОД на МВР-Бургас, РИОСВ-Бургас и Община Созопол предприеха незабавни мерки и установиха извършителя на земекопните дейности, засягащи крайбрежната ивица в района на залива Вромос.

По нареждане на областния управител Стойко Танков в събота се извърши оглед на място от заместник областния управител Пламен Янев във връзка с подаден сигнал от гражданин за извършване на земекопни дейности върху имот държавна собственост, находящ се в източната част на залива Вромос, гр. Черноморец, в района на бившите имоти на военното поделение там. В сигнала до Областна администрация Бургас беше приложен и снимков материал на багер, извършващ изкопни дейности, нарушаващи крайбрежната ивица.

ОД на МВР-Бургас установи изпълнителя на земекопните дейности – юридическо лице, което е дало показания пред органите на МВР. От МВР-Созопол са докладвали преписката в Районна прокуратура Бургас.

Днес в Областна администрация Бургас се проведе среща между екипа на областния управител Стойко Танков и директорът на РИОСВ-Бургас Павел Маринов. В най-кратки срокове РИОСВ-Бургас ще се произнесе по казуса. С цел експедитивност на обработката на сигналите на работната среща се взе решение екологичната институция да проверява всички казуси без оглед на това дали сигналът е постъпил през работни или почивни дни.

За установяване обхвата на нарушението общинската администрация на Созопол стартира геодезическо замерване.

Областна администрация Бургас призовава гражданите да сигнализират своевременно компетентните органи за нарушения, за да се предприемат незабавни действия по установяването на извършителя.

Добавено : понеделник, 31 януари 2022 22:29 горе назад 390