Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител Стойко Танков определи ресорите на заместник областните управители

Областният управител Стойко Танков определи ресорите на заместник областните управители

Със заповеди на министър-председателя Кирил Петков за заместник-областни управители в Областна администрация Бургас са назначени Пламен Янев и Тодор Иванов, които вече встъпиха в длъжност.

Тодор Иванов e завършил две магистратури – машинен инженер по специалността „Транспортна техника и технологии“ и „Индустриален мениджмънт“ във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт в Техническия университет София. Като заместник областен управител  г-н Иванов ще отговаря за провеждането на държавната политика в областта на труда и социалната политика, транспорта и съобщенията, информационните технологии, културата, енергетиката, физическото възпитание и спорта, околната среда, както и ще осъществява общ контрол върху дейността на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“. Тодор Иванов заема позицията на заместник областен управител от квотата на ПП „Има такъв народ“.

Пламен Янев също е магистър по икономика. Завършил е магистратура „Застраховане“, има две бакалавърски степени „Застраховане и социални дейности“ и „Стопански и финансов контрол“ от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов. Като заместник областен управител г-н Янев ще отговаря за провеждането на държавната политика в областта напубличните финанси, отбраната, образованието и науката, здравеопазването, икономиката и туризма, развитието на растениевъдството и животновъдството, както и ще осъществява общ контрол върху дейността на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“. Пламен Янев заема позицията на заместник областен управител от квотата на ПП „Продължаваме промяната“.

Със заповеди на премиера Кирил Петков от петък (21.01.2022) постовете на заместник-областни управители освободиха Божан Божанов и Асен Бонджев, които бяха назначени от служебното правителство.

Добавено : четвъртък, 27 януари 2022 16:09 горе назад 767