Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител проф. Мария Нейкова с крути мерки срещу самонастанилите се в държавни имоти

Областният управител проф. Мария Нейкова с крути мерки срещу самонастанилите се в държавни имоти
Със заповед на областния управител проф. Мария Нейкова днес комисия от Областна администрация Бургас извърши фактическо изземване на три броя временни преместваеми обекта (тип бунгало), ведно с движимите вещи в тях, разположени неправомерно и без необходимите разрешения в имот – публична държавна собственост, в Лесопарк „Росенец“.
Преместваемите обекти представляват постройки с размери: 45 кв.м., 27 кв.м. и 14 кв.м., използвани като спално помещение, склад и пункт за видеонаблюдение.
Изземването се извърши със съдействието на органите на МВР-Бургас.
В присъствието на комисията и органите на реда ключар отвори помещенията, експертите описаха движимите вещи, смениха се бравите и бяха поставени обозначителни знаци за забрана за влизане отново в тях.
За констатираните нарушения е съставен протокол.
„Разпоредих да се направи оглед на всички държавни имоти в областта. Експерти на Областна администрация Бургас констатираха безобразни нарушения. Това е само началото на предприетите мерки срещу нарушителите съгласно вменените ми правомощия като областен управител и като стопанин на държавните имоти в област Бургас“, заяви областният управител проф. Мария Нейкова.

Добавено : вторник, 21 декември 2021 16:46 горе назад 451