Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител проф. Мария Нейкова: „Подкрепям проекта, защото за мен е важното физическото и психично здраве на хората в условията на COVID-пандемия“

Областният управител проф. Мария Нейкова: „Подкрепям проекта, защото за мен е важното физическото и психично здраве на хората в условията на COVID-пандемия“
Областният управител настоява пред Министерството на здравеопазването за реализация на проект за изпълнение на амбулаторна-извънболнична рехабилитационна програма на пациенти с последствия след острата фаза на COVID-19
 
В нарочно писмо до министъра на здравеопазването областният управител проф. Мария Нейкова се обяви в подкрепа и настоява за реализация на проект за изпълнение на амбулаторна-извънболнична рехабилитационна програма на пациенти с последствия след острата фаза на COVID-19 на територията на област Бургас. Проектът, който е пилотен за България, е разработен от водещи специалисти в тази област.
„Пандемията COVID-19 засегна физическото здраве на обществото, парализира бизнеса и има силен, негативен социално-икономически ефект в глобален аспект. За всички е ясно, че дълго време ще се борим не само с вируса, но и с всички последици от него“, каза областният управител проф. Мария Нейкова.
Според Нейкова, изправени пред поредната вълна на вируса и нарастващия брой на заразените в страната и на територията на област Бургас, на дневен ред се поставя рехабилитацията на пациентите, прекарали COVID-19, като необходимост за възстановяването им с очаквания и за съществени социално-икономически последици на хората в региона.
„Ето защо намирам, че реализирането на амбулаторната програма за рехабилитация за пациенти, преминали COVID-19, е от съществено значение за връщане на пациентите към обществено полезен живот, като се използват възможностите и капацитетът на извънболничната помощ, и да се избегне свръх-хоспитализацията. Цялостното рехабилитационно лечение дава възможност за пълно или частично възстановяване на пациентите, подобрява качеството на живот и улеснява по-ранното и безопасното им завръщане към предишния начин на живот“, се казва още в писмото до министър Кацаров.
Предложението ни за пилотното изпълнение на амбулаторна-извънболнична рехабилитация е адекватно на световните тенденции за използване и на интегрирани телемедицински продукти. Предизвикателство и шанс е в област  Бургас да се реализира разглеждания проект за амбулаторна-извънболнична рехабилитация, като се въвеждат съвременни продукти и предложения, чийто ползи със сигурност няма да са само медицински.
Ако Министерството на здравеопазването даде положително становище и даде зелена светлина за реализация на проекта, област Бургас ще бъде отново добрият пример в страната.
Друг проект, за който областният управител проф. Мария Нейкова се обяви в подкрепа пред Министерството на здравеопазването, е „Подобряване качеството на живот при пациенти с онкологични заболявания и провеждане на рехабилитационни телерехабилитационни интервенции на територията на КОЦ-Бургас и в условията на COVID-19.
С реализацията на тези два пилотни проекта бургаска област ще затвърди позициите си на регион, който е добър пример в страната за реализация на проекти в грижа на обществото.

Добавено : понеделник, 15 ноември 2021 16:59 горе назад 427