Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител Мария Нейкова: „Подкрепата на правителството, която получавам в редица мои решения, е ясен знак, че се движим в правилната посока в интерес на общините и обществеността“

„Когато имоти – държавна собственост, не се използват по предназначение и не носят полезен ефект върху регионалната икономика и обществеността, то тогава трябва да се дава възможност на общините да управляват тези имоти“, каза областният управител проф. Мария Нейкова. Тези думи идват в резултат от поети ангажименти на областния управител пред кметове на населени места, които имат желанието, визията и възможностите за управление на държавни имоти в полза на обществеността.
Със съдействието на областния управител проф. Мария Нейкова се отнемат от Министерството на отбраната поземлени имоти, находящи се в общините Средец, Созопол и Сунгурларе. Този процес се официализира с решение на Министерски съвет, взето на редовно заседание.
Имотите се отнемат от Министерството на отбраната поради отпаднала нужда правото на управление и се прехвърлят на Държавен поземлен фонд. За имотите ще бъдат съставени актове за частна държавна собственост.
Имотите, които се отнемат с правителственото решение от Министерството на отбраната поради отпаднала нужда правото на управление, се намират в: с. Подвис, м. „Торницата“ (община Сунгурларе), с. Пънчево (община Средец), м. „Великин баир“ в гр. Средец, м. „Герени“ в гр. Созопол.
„Подкрепата на правителството, която получавам в редица мои решения, е ясен знак, че се движим в правилната посока в интерес на общините и обществеността“, каза проф. Нейкова и се ангажира да следва високите темпове на работа в интерес на хората и региона.

Добавено : петък, 12 ноември 2021 20:29 горе назад 380