Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Проверяват речните русла

Със заповед на Гребенаров проверяват речните русла

Областният управител Константин Гребенаров назначи междуведомствена комисия, която да провери състоянието на речните русла извън населените места. Обект на проверките са потенциално опасни речни участъци, които могат да причинят заливане при високи води и да нанесат щети върху инфраструктурата. Експерти от Областна администрация Бургас, Басейнова дирекция – Варна, Пожарна безопасност и защита на населението, както и представители на съответната община, на територията на която се извършва проверката, набелязват конкретни мерки за възстановяване проводимостта на речните корита с нарушена такава.

Проверки на реките се правят всяка година по два пъти, като през настоящата 2012 започнаха по-рано. Това наложиха влошените метеорологични условия и опасността от наводнения, каквито имаше в редица области на страната. Друга причина е, че преди да влязат в сила промените в Закона за водите, задача на  кметовете на общини бе да  изпращат искания до Междуведомствената комисия по бедствия и аварии за отпускане на средства за почистване на речните русла. Сега това задължение е делегирано на областните управители. Според новите изменения, от тях се очаква изготвяне на план – програма, включваща проблемните речни участъци на територията на областта и разчети за необходимите средства за почистването им.

Добавено : сряда, 22 февруари 2012 00:00 горе назад 2342