Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Областният управител настоя пред правителството Скалното светилище „Беглик Таш“ да бъде предоставено на Община Приморско

Областният управител настоя пред правителството Скалното светилище „Беглик Таш“ да бъде предоставено на Община Приморско
Областният управител проф. Мария Нейкова настоя пред Министерски съвет община Приморско да придобие правото на управление на знаковия обект и след провеждане на необходимите процедури, решението е вече факт.
„Удовлетворена съм, когато поет от мен ангажимент пред жителите на община Приморско, намира своето разрешение и е в полза на обществото. Щастлива съм, че правителството взе едно правилно и целесъобразно решение“, заяви проф. Нейкова.
На свое заседание Министерски съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от групова археологическа недвижима културна ценност – публична държавна собственост, на Община Приморско за срок от 10 години.
Според проф. Нейкова „предоставянето на недвижимата културна археологическа ценност в управление на община Приморско ще подпомогне за популяризирането, социализирането и развитието на археологическия обект и на населеното място“. „За мен, като областен управител, е важно природните дадености да бъдат в полза на обществото и да подпомогнат развитието и популяризирането на общините, независимо от техните мащаби и от това дали е с излаз на море. Благополучието на населените места означава и благополучие за бургаска област“, допълни още областният управител.
Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности, ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство на Исторически музей Приморско.
„За мен е чест да работя за съхраняването, социализирането и популяризирането на културното наследство в област Бургас“, каза още областният управител.
С решение на правителството община Приморско получава управлението и върху имот – публична държавна собственост, с площ 13011 кв.м., за период от 10 години за извършване на брегоукрепване и предотвратяване на свлачищни процеси в северната част на гр. Китен. Предвижда се изграждане на брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения в района на града и прилежащата акватория, които ще бъдат публична държавна собственост. Строителните работи, включително и по морското дъно, ще доведат и до предотвратяване на абразионните и изветрителните процеси, както и до стабилизирането на брега, осигуряване на неговата цялост и нормално експлоатиране на прилежащата инфраструктура и пристанищни обекти.
 

Добавено : петък, 12 ноември 2021 12:54 горе назад 32 pdf