Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Заместник-министър Нина Стоименова: Проектът за интерактивна библиотека в Бургас заслужава адмирации от всички

Заместник-министър Нина Стоименова: Проектът за интерактивна библиотека в Бургас заслужава адмирации от всички
Близо 10 млн.лв. са инвестирани в  преустройството на съществуваща сграда в културно-образователен център за съвременно изкуство и библиотека
 „Интерактивната библиотека в Бургас е един от първите изпълнени общински проекти за подобряване на културната инфраструктура в България, реализирани с комбинирано финансиране”. Това заяви зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г., Нина Стоименова, която посети Центъра за съвременно изкуство и библиотека в гр. Бургас. На събитието присъстваха и областният управител на Бургаска област проф. Мария Нейкова и кметът на община Бургас Димитър Николов.
„Интерактивната библиотека е един от първите проекти, по които разплатих и подписах плащане при встъпването ми в длъжност като зам.-министър и първият обект, който посещавам в качеството ми на Ръководител на управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Идеята за нещо ново, иновативно, което е изградено от местната администрация и с европейски инвестиции заслужава адмирации и подкрепа от всички”, каза зам.-министър Стоименова. Неслучайно проектът е включен като добра практика в проучване на ЕИБ за финансовите инструменти в ЕС.
„Когато има разумност и добро взаимодействие между институциите, когато има мъдрост при вземането на решения резултатите винаги са видими. Библиотеката в Бургас показва как от една рушаща се и опасна сграда, се издигна храм на духовността”, коментира и областният управител на Бургас, проф. Мария Нейкова.
„Моите адмирации към г-н Николов, който в качеството си на кмет е инициаторът общината да бъде участник и да даде своя принос и да съфинансира този изключително ценен и интересен за нас обект”, допълни още заместник-министър Стоименова.
„За краткото време, през което съществува новата Библиотека, в нея се случват много събития, които са свързани не само с духовността и културата, но и с обществения живот на Бургас. Проектът даде възможност в помещенията да се включи и Националната художествена академия. Вече се обучават младите студенти по графика и печатна дейност. Те също се чувстват комфортно, защото базата, която им предоставихме, е перфектна. Това е комплимент към бургазлии и реверанс към духовността и културата. Мисля, че такива добри примери трябва да се дават и подкрепят. Но не само бордюри, градинки, спортни и детски площадки са важни. Важни са и такива проекти, които да се дават като пример, че са възможни.”, каза кметът на община Бургас, Димитър Николов.
Проектът бе представен от управителя на библиотеката в Бургас Яна Кършийска.
При посещението си в Центъра за съвременно изкуство и култура, зам.-министър Стоименова се запозна с обновените зали в библиотеката.
 Проектът на община Бургас е един от първите изпълнени общински проекти за подобряване на културната инфраструктура в България, реализирани с комбинирано финансиране. В рамките на две отделни операции е осигурена безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент – Фонд за градско развитие–Юг по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020.
По проекта е изграден Център за съвременно изкуство и библиотека в Бургас. Заместник-министърът на МРРБ и РУО на ОПРР, г-жа Нина Стоименова, по време на посещението си в Бургас, разгледа работещият от вече 6 месеца иновативен Център и сподели: „Ползите от реализацията на проекта са както за „порасналите“ граждани, децата и младежите на община Бургас, така и за гостите на региона. Благодарение на успешната реализация на проекта е осигурено не само пълноценно съхранение и използване на библиотечния фонд на най-голямата обществена библиотека в Югоизточна България - Регионална Библиотека „П. К. Яворов“, гр. Бургас, но и са създадени съвременни условия за творчески интерактивни занимания на деца и младежи. В допълнение, представителите на бизнеса в община Бургас и гражданите ще имат възможност да организират и да участват в бизнес-форуми в артистична и съвременна среда.“.
В новия Център за съвременно изкуство и библиотека на площ от над 6 хил.кв.м. са обособени зони за деца, подрастващи и възрастни с баланс върху възможностите за образование, култура, изкуство, игра и отмора. Предвидени са помещения за експозиционни площи, детски отдел и интерактивна зала, зала за образователни курсове и зона за детско творчество. В рамките на проекта са доставени ново обзавеждане и оборудване за всички зали, читални и кабинети. Иновативни нововъведения като Z Space стена с образователни модули, пясъчна кутия по физическа география, образователно-игрови център, радват най-малките читатели и посетители.
До момента библиотечният фонд се е съхранявал в 4 отделни сгради. Новата сграда впечатлява със стъклен корпус от северната част на комплекса, на чиято фасада са изрисувани стотици думи, свързани с образованието, културата, книгите и човешкия ум, предложени от жителите на Бургас. Функционално са разделени две зони: отворена зона, която включва подходящи големи зали за специфичните форми на съвременно изкуство и зона за библиотека с необходимите помещения за предлагане на съвременна форма на услугата. Приемната зона – фоайе е пространствено обвързана с полуоткрития двор, пригоден за прояви на открито. В двора на центъра е изградена и съвременна детска площадка за деца от 3 до 12 години с места за отдих и отмора, както и закрит паркинг.
Успешното изпълнение на проекта е включено в специално видео от представители на Европейската инвестиционна банка, които през месец октомври 2021 г. имаха възможност да посетят изградения обект и да заснемат филм за него. Във видеото са включени интервюта с проектния инициатор община Бургас, Фонда за градско развитие за Южна България – ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, Управляващия орган на ОПРР и посетители на културно-образователния център. Видеото, посветено на дейността на ФМФИБ и реализираните проекти с финансови инструменти, ще бъде разпространено сред държавите - членки на ЕС и заинтересованите страни по изпълнението на ФИ чрез платформата www.fi-compass.eu.
Проектът на община Бургас е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас, попадащ в Зоната за въздействие с висока обществена значимост. Общото финансиране по проекта е 9.94 млн. лв., от които кредитен ресурс от Фонд за устойчиви градове в размер на 5 964 811 лв., включващ 59%, съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по ОПРР, предоставено чрез Фонд на фондовете и безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в размер на 3 646 100 лв., както и собствено принос на община Бургас.

Добавено : петък, 12 ноември 2021 12:16 горе назад 435