Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Институциите в област Бургас обсъдиха готовността за посрещане на зимния сезон и представиха плановете си за действие

Институциите и общините на територията на област Бургас обсъдиха готовността за работа в усложнена зимна обстановка на разширена работна среща. По време на заседанието, водено от заместник-областния управител Божан Божанов, стана ясно, че всички ангажименти по обезпечаване безопасността на населението са изпълнени. В рамките на своите компетентности институциите са предприели необходимото, за да отговорят на евентуалните аварийни ситуации през предстоящия сезон. 
Извършени са превантивни проверки на язовирните стени. Всички съоръжения са с осигурени свободни обеми и се наблюдават стриктно. Към днешна дата продължава проверката на снегопочистващата техника за републиканската пътна мрежа. Енергийния системен оператор разполага с цялата налична техника за работа в зимни условия, персоналът е обезпечен с необходимите облекла и предпазни средства.
Заместник-областният управител Божан Божанов изиска особено внимание да бъде обърнато на техническото състояние на училищните автобуси. По данни на Регионално управление на образованието автобусите, превозващите учениците са в изправност, а всички училища са преминали профилактика на отоплителните системи.
Болничните заведения са актуализирали списъците от болни на хемодиализа и хронично болни, направена е необходимата организация за извозването им до болнично заведение при нужда. В тези ситуации, при необходимост от специализира техника се разчита на ресурса на общинските администрации.  
Общините имат сключени договори или са в процедура по сключване на такива с фирми, осигуряващи снегопочистване.
Областно пътно управление разполага с необходимите инертни материали за посрещане на зимния сезон.
 

Добавено : сряда, 03 ноември 2021 17:20 горе назад 317