Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител проф. Мария Нейкова обедини няколко български университета по темата за национална сигурност

Областният управител проф. Мария Нейкова обедини няколко български университета по темата за национална сигурност
Областният управител проф. Мария Нейкова обедини няколко български университета на тема „Академични партньорства в сферата на националната сигурност“. Инициативата се провежда за първи път и началото беше поставено от УНИБИТ, Бургаски свободен университет и Шуменския университет. В организираната дискусионна кръгла маса се включиха и академични авторитети в сферата на националната сигурност и чрез онлайн връзка, които приветстваха инициативата на проф. Нейкова. Според тях науката има и е готова да даде решения по въпроси, свързани с националната сигурност в условията на Ковид-пандемия и злонамерени атаки върху интернет пространствата на институциите.
„Идеята за обединение между университетите се роди спонтанно, но именно спонтанността генерира добри идеи и решения, защото академичната общност е мозъка на нацията, защото все повече трябва да се вслушваме в науката за решаването на проблемите на съвременното общество“, каза в приветствието си Мария Нейкова и допълни, че е убедена в полезността на дискусията.
Академичното съсловие на трите университета се обединиха, че поставените въпроси и проблеми на форума ще имат своето развитие и продължение. Теми, станали обект на дискусията, бяха свързани с гражданския и парламентарен контрол  върху системата за сигурност в България, както и образователни аспекти на система за противодействие на модели за ненасилствена смяна на политически режими. Идеята е следващата година научната общност да излезе със съвместен научен труд за националната сигурност, който да стане наръчник в обучението на бакалаври, магистри и докторанти.
Проф. Тереза Тренчева, заместник-ректор на УНИБИТ, обобщи дискусията на финала и оцени работата на форума като успешна в изпълнение на първата година от Политиките за развитие на университетите на МОН.
Това е първата стъпка на следващите инициативи в подкрепа на партньорствата между висшите училища в България.

Добавено : понеделник, 25 октомври 2021 17:28 горе назад 583