Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител проф. Мария Нейкова подписа договора, с който се дава старт за изграждането на лодкостоянка в с. Равда

Областният управител проф. Мария Нейкова подписа договор за предоставяне на държавен имот в управление на Община Несебър, с което се дава зелена светлина за изграждането на лодкостоянка в с. Равда, община Несебър. Предоставеният имот е с площ 3583 кв.м.
Имотът се предоставя безсрочно и безвъзмездно за управление на Община Несебър за проектиране и изграждане на лодкостоянка за домуване на рибарски лодки. Управлението върху предоставения имот включва правото на общината да владее имота от името на държавата за своя сметка и на своя отговорност, като промяна на предназначението на имота е недопустимо.
В акваторията на с. Равда акостират около 35 рибарски лодки и до този момент не са имали необходимите условия за домуване на лодките през зимните месеци. Мястото, което от години се е ползвало от местните рибари, е неподходящо поради замърсяване на акваторията на „Морски плаж Равда – запад“ от разливи на масла и горива от лодките, и други отпадъци.
С подписването на договора Община Несебър може да стартира действия за изграждането на модерна лодкостоянка за домуване на рибарски лодки със съответните обслужващи сгради с пешеходни и транспортни подходи в имота. Ще бъдат извършени брегоукрепителни мероприятия. Ще се реализира пътна връзка чрез алеи и площи за широко обществено ползване. Ще се създадат нови зони за отдих на жителите и гостите на с. Равда.
За реализирането на този амбициозен проект Община Несебър ще предвиди средства в бюджетните програми на общината, а също и кандидатстване в програмите за морско дело и рибарство, финансирани от Европейския фонд.

Добавено : петък, 24 септември 2021 12:59 горе назад 452