Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Наболели проблеми, свързани с дърводобива, обсъдиха в Областна администрация Бургас

Наболели проблеми, свързани с дърводобива, обсъдиха в Областна администрация Бургас
Областният управител проф. Мария Нейкова настоява да се прекрати монополът и нередностите, свързани с дърводобива.
„В спешен порядък да бъде сложен край на порочните тръжни процедури и монополизирането на сектора. Законодателството има нужда от драстични промени и се надявам следващият парламент да се заеме с тях. Настоявам договорите с фирмите изпълнители на сечта да бъдат прецизирани с включване на клаузи, които да пазят обществения интерес. На местно ниво имаме готовност да направим предложения.“ - каза Нейкова, по време на работна среща в Областна администрация Бургас. Същата се проведе след като кметът на Община Малко Търново Илиян Янчев сезира областния управител за проблеми на територията на общината. Те са свързани с обществения ред, екологията и нарушаването на пътната инфраструктура. За работниците, които фирмите наемат за кампаниите по дърводобив, не се осигуряват условия за живеене. Често временният им престой минава в околностите на населените места, в палаткови лагери, което води до замърсяване, включително на Природен парк „Странджа“ и до конфликти с местното население. За да се избегне това, работодателите трябва да проявят активност за осигуряване бита на наетите. Законодателните промени биха дали възможност на горските стопанства по места за осъществяване на  контрол. По време на срещата се направиха предложения за клаузи в договорите на фирмите изпълнители, които да включват финансов ангажимент по почистване на околната среда и възстановяване на пътна инфраструктура, нарушена от тежкотоварната техника. Община Малко Търново ще подготви конкретни предложения за промени в нормативната база, които областният управител ще разгледа и придвижи към  компетентните институции.
В срещата участваха зам. областният управител Асен Бонджев, горските и ловните стопанства в Малко Търново, Звездец и Граматиково, Областна дирекция по горите, охранителните органи, РЗИ, Инспекция по труда, Природен парк „Странджа“ и др.
 

Добавено : вторник, 21 септември 2021 17:48 горе назад 428