Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Състоянието на язовирите

Превантивните мерки за недопускане на бедствия – ангажимент на областните управители и кметовете

При нормална зимна обстановка – в областта няма потенциално опасни язовири

Вземането на превантивни мерки за недопускане възникването на бедствени ситуации и човешки жертви във връзка с очакваните валежи и снеготопене, стават основен ангажимент на областните управители и кметовете, стана ясно от Решение 130/10.02.2012 година на Министерски съвет. Сред отговорностите, които възлага решението са създаване на организация за наблюдение на язовирите, оповестяване и извеждане на населението при възникване на опасност от наводнение, спешни действия за осигуряване на проводимост на критични участъци по речните корита и съоръжения, както и предприемане на мерки за укрепване на защитните такива. Губернаторите и кметовете ще наблюдават също така дали собствениците или ползвателите на язовири изпълняват предписанията за източване на водоемите до минимален безопасен обем.

Днес областният управител Константин Гребенаров участва в работна среща по темата, организирана от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, по време на която стана ясно, че  потенциално опасните язовири в страната са 11 и нито един на територията на област Бургас.

Добавено : сряда, 15 февруари 2012 00:00 горе назад 2423