Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Oбласт Бургас има готовност за стартиране на преброяването на населението и жилищния фонд

На 2 септември 2021 г. в сградата на Областна администрация - Бургас се проведе третото заседание на временната Областна преброителна комисия за област Бургас. Присъстваха Божан Божанов, заместник областен управител на област Бургас, Калина Казанджиева, директор на ТСБ - Югоизток, Дочка Камбурова, началник на отдел „Статистически изследвания - Бургас“, Стефка Калева, директор на дирекция „Гражданска регистрация на населението“ към община Бургас, Кремена Събева, секретар на община Карнобат, Иван Вълков, „Общинска полиция“, ОД на МВР - Бургас, Митко Доков, Фондация „Областен ромски съюз“, Светозар Зехирев, ТЗ ГРАО-Бургас.
Г-жа Казанджиева информира, че съгласно график по общини и при стриктно спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Бургас са проведени 35 обучения. На тях са обучени 1 225  преброители, контрольори и резерви за извършване на преброяването на населението и жилищния фонд. С една част от тях вече са сключени гражданските договори и са им раздадени преброителните материали, а с останалите процесът продължава. Средно на един преброител в област Бургас са разпределени по 1.8 преброителни участъка.
Г-жа Камбурова представи информация за осъществените контакти с ръководители на специализирани институции, социални домове и други заведения за извършване на преброяване на лицата в тях. Във всички общини са определени помещения за срещи между контрольорите и преброителите.
Присъстващите изразиха готовността си да се включват активно в кампанията според компетентностите си с предложения или при необходимост от съдействие.
Г-н Божанов призова всеки да преброи електронно своето домакинство в периода от 0:00 ч. на 7 септември до 24:00 ч. на 17 септември 2021 г. и да призове колеги, приятели и последователи в социалните медии също да се самопреброят.
По време на електронното преброяване на тел. 02 9078 430  от 9:00 до 21:00 ч. при необходимост всяко лице ще може да получи методологическа или техническа помощ.
В заключение г-н Божанов обобщи, че област Бургас има готовност за стартиране на преброяването на населението и жилищния фонд и пожела успех в предстоящата работа.

Добавено : петък, 03 септември 2021 16:24 горе назад 415