Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Работна среща на ръководството на МВР с областните управители на Бургас, Ямбол и Хасково

Работна среща на ръководството на МВР с областните управители на Бургас, Ямбол и Хасково

Работна среща на ръководството на МВР с областните управители на Бургас, Ямбол и Хасково

 

Участниците решиха да се предприемат действия за срочно отстраняване на компрометираните участъци, поддръжката на временното възпрепятстващо съоръжение и изготвянето на пътни карти на прилежащата инфраструктурна мрежа

 

Работна среща се проведе в сградата на Областна администрация в Ямбол във връзка със стартиралите дейности за усилване на охраната на българо-турската граница и ангажиментите на всички институции. На нея присъстваха заместник-министрите на МВР Емил Ганчев и Венцислав Катинов, главният секретар на МВР гл. комисар Петър Тодоров, директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ гл. комисар Деян Моллов, областните управители на Бургас, Ямбол и Хасково - проф. Мария Нейкова, Георги Чалъков и Минко Ангелов, директорите на областни дирекции на МВР Ямбол и Хасково и РДГП - Елхово.
В хода на работната среща областните управители запознаха присъстващите с актуалното състояние на граничното съоръжение, компрометираните участъци и отправените от тяхна страна искания за получаване на финансови средства за ежегодна поддръжка на съоръжението, които към този момент не са удовлетворени. Обсъдиха се и възможностите за подобряване на взаимодействието по отношение на стопанисване на изграденото съоръжение и наличната пътна инфраструктура между МВР, в частност „Гранична полиция“ и областните управители. Те изразиха желание изграденото временно възпрепятстващо съоръжение да бъде предадено за стопанисване на „Гранична полиция“, предвид това, че са крайни ползватели и имат възможност за постоянно наблюдение и оценка за състоянието на обекта. С оглед намирането на най-рационално становище в интерес на държавата, зам.-министър Ганчев предложи областните управители в най-кратки срокове да изготвят и предоставят в Министерството на вътрешните работи анализ за моментното състояние, направените разходи, исканите средства и извършените дейности по поддръжка.
Участниците единодушно се обединиха около решението в краткосрочен план да се предприемат действия за срочно отстраняване на компрометираните участъци, поддръжката на съоръжението и изготвянето на пътни карти на прилежащата инфраструктурна мрежа.

Добавено : четвъртък, 26 август 2021 11:20 горе назад 233