Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител проф. Мария Нейкова издаде заповед към браншови организации за стриктно спазване на противоепидемични мерки

Областният управител проф. Мария Нейкова издаде заповед към браншови организации за стриктно спазване на противоепидемични мерки
Днес областният управител проф. Мария Нейкова издаде заповед, съгласно която всички физически и юридически лица, които са собственици или управители на обекти от туристическия и туроператорския бранш, заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, както и обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, да спазват стриктно въведените от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на област Бургас.
Освен това браншовите организации на посочените по–горе лица се задължават да информират членовете си и потребителите на предоставяните от тях услуги, както и да организират и да следят спазването на противоепидемичните мерки, въведени от министъра на здравеопазването.
Контролът по изпълнение на настоящата заповед ще бъде осъществяван от  РЗИ Бургас, ОДМВР-Бургас и ОДБХ-Бургас.
Заповедта на областния управител е във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в област Бургас и заповедите на министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на земеделието, храните и горите, както и във връзка с взетите решения на Областния съвет по здравеопазване и на основание Закона за здравето. Заповедта ще бъде качена на сайта на Областна администрация Бургас.

Линк към заповедта: https://www.bs.government.bg/bg/news/view/73/2658


Добавено : четвъртък, 19 август 2021 16:40 горе назад 313