Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Инициативен комитет от с. Димчево поискаха подкрепа от областния управител за разрешаване на проблема им с питейната вода

Инициативен комитет от с. Димчево поискаха подкрепа от областния управител за разрешаване на проблема им с питейната вода
Представители на инициативния комитет и кметският наместник на с. Димчево Елена Атанасова поискаха среща с областния управител проф. Мария Нейкова. Повод за срещата е търсене на съдействие от държавата за разрешаване на дългогодишния проблем с питейната вода в населеното място. За търсене на решение и удовлетворяване искането на жителите на с. Димчево проф. Нейкова покани на срещата зам.-директора на ВиК-Бургас и зам.-кмета по строителство към Община Бургас Чанка Коралска.
Експертно те поясниха, че по отстраняването на този проблем се работи от няколко години и тъй като се преминава през проектиране, съгласувателни административни процедура, както и планиране и финансиране на проекта отнема повече време. Г-жа Коралска поясни, че проектът за нормализиране на водоснабдяването в този район се състои от три етапа: първият етап включва докарването на вода до с. Маринка; вторият етап включва подмяна на тръбопровода от с. Маринка до с. Твърдица, като трасето е над 4 км.; третият етап включва подмяна на тръбопровода от с. Твърдица до с. Маринка. От ВиК-Бургас поясниха, че първият етап е приключен, по втория етап е стартирала процедура по избор на изпълнител и надзор на обекта. Средства за втория етап има осигурени, но трябва да бъдат целево преведени от „Български ВиК холдинг“ EАД на ВиК-Бургас. За третия етап, за който ще се изгради 7 км. трасе от с. Твърдица до ползвателите на с. Димчево предстои проектиране, вадене на разрешително за строеж и осигуряване на финансиране, както и някои допълнителни административни процедури.
Областният управител получи уверение от Община Бургас и от ВиК-Бургас за бързо придвижване на административните процедури по компетентност и увери представителите на инициативния комитет, че още в началото на следващата работна седмица ще придвижи преписката до компетентните органи в Министерски съвет и "Български ВиК холдинг" EАД за отпускане на финансиране, така че да се приключи с втория етап и да се даде възможност за стартиране на последния трети етап, с който ще се изгради водозахранване от с. Твърдица до с. Димчево.

Добавено : четвъртък, 19 август 2021 16:40 горе назад 346