Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областна администрация Бургас сключи споразумение за сътрудничество с област Тараклия, Република Молдова

Областна администрация Бургас сключи споразумение за сътрудничество с област Тараклия, Република Молдова
Днес областният управител проф. Мария Нейкова и председателят на район Тараклия, Република Молдова, Иван Паслар подписаха двустранно споразумение за сътрудничество между Областна администрация Бургас и Район Тараклия. Споразумението включва сътрудничество в областта на културата, туризма, образованието и търговските отношения. Това е първото сключено двустранно споразумение между Областна администрация Бургас и област в Република Молдова, както и първото, което проф. Мария Нейкова подписва като областен управител.
Подписването на споразумението за сътрудничество между Бургаска област и Тараклийски район затвърждава приятелските отношения и обмен между двата региона и продължава политиката на областния управител за разширяване на международното сътрудничество в икономически, културен и социален аспект.
„Споразумението, което подписахме днес, е резултат от интензивни разговори, в които и двете области показаха желание за партньорство в търговско-икономическо, научно-техническо и културно сътрудничество“, каза областният управител проф. Нейкова.
Председателят на Тараклийски район Иван Паслар допълни, че днес се дава едно добро начало на бъдещо ползотворно сътрудничество и изрази надежда, че двустранното партньорство ще допринесе и за поддържане на българското самосъзнание и родолюбие в българското население там, тъй като Тараклийския район е център на българите, категоричен е той.
Двете страни се споразумяха да се работи активно по проекти, които ще привлекат допълнителни инвестиции като за целта ще се изработи план за реализиране на споразумението.
Другите области на сътрудничество включват изкуството, здравеопазването, спорта, екологията и рационалното използване на природните ресурси.

Добавено : понеделник, 16 август 2021 17:35 горе назад 501