Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
За първи път от 5 години се проведе Областен съвет за младежта

За първи път от 5 години се проведе Областен съвет за младежта
Днес в Областна администрация Бургас се проведе Областен съвет за младежта под председателството на областния управител проф. Мария Нейкова. Това е първото заседание на съвета от 2016 г. Въпреки неговото създаване през 2013 г., до сега не е имало действащ правилник за дейността, който днес беше представен от заместник областният управител Божан Божанов.
На заседанието присъстваха председатели на ученическите съвети от училищата в бургаска област, председателите на студентските съвети на университетите, представители на общините, които са ангажирани с младежките политики и дейности по населени места.
„Работата с младите хора е особено важна, защото младите хора трябва да задават дневния ред и посоката за развитие на младежките политика в бургаска област. Благодаря и на вашите учители за успешното ви представяне на състезания и олимпиади в различните дисциплини!“ – каза в обръщението си към присъстващите проф. Нейкова.
След разискването и приемането на правилника за дейността на Областния съвет за младежта, се премина към дискусии по теми, които присъстващите биха искали да залегнат в дневния ред на следващото заседание на съвета. Учениците от Бургас и Карнобат бяха сред най-активните, които предложиха да се създаде страница в социалните мрежи за дейността на съвета, така че информацията да достигне до по-голяма аудитория. Темите за психическото здраве и социализацията на младите хора по време и след пандемията от Ковид, бъдещата им реализация, както и задържането им в страната след дипломиране, бяха другите акценти, които ще изпълнят със съдържание следващи заседания. Представителите по младежки дейности в общините Средец и Поморие поискаха да се обърне сериозно внимание на проблема с демотивацията сред младежите, както и масовия спорт в училищни и извънкласни мероприятия.
Подобаващо за аудиторията беше, че съветът приключи с обмяна на заглавия на интересни книги, написани от успели личности, в която с предложения се включиха заместник областният управител Асен Бонджев и ученици.

Добавено : четвъртък, 12 август 2021 17:30 горе назад 534