Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Положението в област Бургас е спокойно от гледна точка на пожароопасни ситуации

Положението в област Бургас е спокойно от гледна точка на пожароопасни ситуации
Във връзка с взетите решения на заседанието на Областния съвет за намаляване риска от бедствия, проведено на 9 юни 2021 г., и в изпълнение на мерките, предприети от правителството, областният управител Мария Нейкова свика извънредно заседание. Представители на общини, военни формирования и териториални държавни институции докладваха за взетите мерки и ситуации по населени места.
„Доброто взаимодействие между институциите и предприемане на превантивни мерки са основополагащи за недопускане на кризисни ситуации.“ – каза в обръщение към присъстващите проф. Мария Нейкова.
Общините докладваха, че са предприети всички мерки за недопускане на пожари като за целта се провеждат срещи с кметските наместници и земеделски производители за контрол и недопускане на действия или бездействия, които биха имали опасен за областта резултат. В изпълнение на взетите решения на заседанието от 09.06.2021 г. се забранява паленето на стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи. Представителите на общините увериха, че  стриктно се съблюдават мерките за противопожарна безопасност. Дейностите по почистването на дерета продължава. Доброволческите гасителни групи имат готовност да съдействат и подпомагат дейността на кметовете и службите при необходимост. Имат необходимото оборудване, което да осигурява тяхната безопасност.
Старши комисар Васил Василев, ръководител на ПБЗН, информира, че с близо 300 са по-малко произшествията в област Бургас в сравнение с миналата година и допълни, че пожарите са предимно от човешка небрежност, свързана с изхвърляне на незагасени цигари, струпване на големи количества сухи треви, палене на стърнища, изоставени имоти по населени места.
От ОД на МВР докладваха, че само за последните 3 дни има 4 превантивни сигнала за запалване на сухи треви, но без последици. Провеждат се практически мероприятия с кметове по места, следи се за запалвания и за струпване на сухи треви и материали. От областната дирекция благодариха за добрата координация при съвместната работа между службите и институциите.
„Днес, за щастие, фокус на това заседание е превенцията. От координацията на местно и областно ниво на всички структури и отговорността на всеки един от нас зависи недопускането на ситуации, които да застрашават живота, здравето, имуществото на хората, както и самата природа“, каза още областният управител и се разпореди да се спазват всички превантивни действия за противопожарна безопасност, ежедневен контрол, да не се допускат незаконосъобразни действия и при установяване на нарушения да се прилага цялата строгост на закона спрямо нарушителите.

Добавено : четвъртък, 05 август 2021 17:03 горе назад 441