Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
С писмо до областния управител Районна избирателна комисия благодари за добрата съвместна работа

Благодарствено писмо от Районна избирателна комисия получи областният управител на Област Бургас проф.д.н. Мария Нейкова.
„Изразяваме благодарност за високия професионализъм, показан от екипа служители, при изпълнение на задълженията вменени от Изборния кодекс и решенията на ЦИК и РИК. Високо оценяваме и Ви благодарим за Вашия личен принос в постигнатата атмосфера на диалогичност и сътрудничество.“- се казва в писмото до областния управител.
Пред председателя на РИК областният управител изрази удовлетворение от постигнатите резултати и бързото приемане на книжата от секционните комисии. Според нея добрата координация между всички институции, ангажирани с организирането на изборите е повода за спокойното преминаване на вота в област Бургас.
„Въпреки динамиката и предизвикателствата на най-големия изборен район в страната, Районна избирателна комисия не се поколеба да бъде новатор в редица от действията си. Резултатът е - изборна администрация близо до гражданите, добре обучени състави на СИК, стройно протичане на изборния ден и навреме отчетен вот.” – допълни Нейкова.

Добавено : петък, 16 юли 2021 16:41 горе назад 415