Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител: „Наредбата, касаеща обезвреждане на странични животински продукти, е неработеща. Необходими са промени.“

Областният управител: „Наредбата, касаеща обезвреждане на странични животински продукти, е неработеща. Необходими са промени.“
Областната епизоотична комисия, с председател областният управител проф. Мария Нейкова, проведе редовно заседание, на което се обсъди състоянието на епизоотичната обстановка в региона, както и готовността на общините да се справят при евентуална зараза при дивите и домашни животни. Основен проблем около който се обединиха представителите на общините  беше, че нямат определени терени, които да изпълняват функциите на ями за обезвреждане при евентуална кризисна обстановка при животните, каквато бургаска област преживя неотдавна. Проблемът е свързан със съгласувателните процедури от „Басейнова дирекция“ – Варна, подробно описани в Наредбата за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в ОДБХ. Експертите от общините споделиха, че биват предлагани редица терени от тях, които да бъдат използвани при възникването на ситуация, но всички те биват отхвърляни от „Басейнова дирекция“ заради редица ограничения. „Тази невъзможност на общините да определят терени, които да бъдат използвани при евентуална епизоотия, и то заради съдържание в Наредбата, е силно притеснително“, коментира проф. Нейкова и заяви, че щом няма решение на проблема означава, че Наредбата е неработеща. В тази връзка областният управител отправи категорична заявка към комисията да се предложи проект за изменение на Наредбата с цел по-голяма ефективност. „Това е проблем, който не трябва да се неглижира, защото нещата с инфекциите при дивите и домашните животни трудно биха могли да се предвидят и те връхлитат неочаквано. Ние трябва да сме готови за каквато и да е ситуация, защото всичко останало е оправдание и празни приказки. Очаквам работа и резултати от тази комисия.“, категорична беше Мария Нейкова. Присъстващите изразиха мнение, че бъдещето при такива обстоятелства е използването на екарисажи и мобилни инсинератори.
Директорът на ОДБХ д-р Митев, коментира че епизоотичната обстановка в региона е спокойна. Няма констатирани заболявания при диви птици и свине, включително и при домашно отглежданите. Вземат се проби за инфлуенца по птиците и африканска чума при дивите свине. Предстои допълнително обучение на членуващите в ловно-рибарските дружини.

Добавено : четвъртък, 08 юли 2021 09:48 горе назад 335